Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите в банките надхвърлиха 84 млрд. лева

Спестяванията на българите и фирмите растат с все по-бързи темпове. Паричната статистика на БНБ показва, че към края на февруари стойността на натрупаните в банките депозити на неправителствения сектор се е увеличила със 7.7% за година и достига 84.8 млрд. лева, при 7.9% годишно повишение през януари.

В края на февруари влоговете на нефинансовите предприятия са в размер на 25.840 млрд. лв., като в сравнение с февруари 2019-а те се увеличават с 10.4%. 

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.5% на годишна база през февруари и в края на месеца достигат 2.841 млрд. лв. Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 56.141 млрд. лв. Те се увеличават със 7.9% спрямо същия месец на 2019 г. 

В края на втория месец от тази година нетните вътрешни активи са 64.956 млрд. лв. Те се увеличават с 11.5 на сто спрямо същия месец на 2019 г. Основният им компонент - вътрешният кредит, възлиза на 64.256 млрд. лв. и нараства на годишна база с 10.9%. През февруари вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 9.5%, като достигат 65.173 млрд. лв.

Статистиката показва още, че кредитите за неправителствения сектор са 63.276 млрд. лв. при 62.879 млрд. лв. към януари, като те се увеличават на годишна база с 9.2%. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 505.9 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 521.6 млн. лв., а обратно изкупените кредити - 15.7 млн. лв. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през февруари и в края на месеца достигат 34.893 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата и НТООД са 24.235 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на февруари. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10.5%. През февруари е отчетен и двуцифрен ръст на потребителските и жилищните кредити на годишна база. Жилищните кредити са 10.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1%. Потребителските кредити възлизат на 11.505 млрд. лв. и се увеличават с 11.5% спрямо февруари 2019 г. На годишна база другите кредити намаляват с 34.8%, като достигат 515.2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.148 млрд. лв. в края на февруари и в сравнение с февруари 2019-а те се увеличават с 43.4%.

Нетните чуждестранни активи са 58.907 млрд. лв. в края на отчетния месец при 57.447 млрд. лв. в края на януари 2020 година, като нарастват с 2.8% в сравнение с февруари 2019 г. През февруари чуждестранните активи се увеличават с 2.4%, като достигат 68.453 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.546 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 0.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във