Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите в банките достигнаха над 95 млрд. лева

Депозитите на неправителствения сектор в банките достигат 95.573 млрд. лв. в края на април. Увеличението на депозитната маса се случва на фона на продължаващия с години спад в лихвените проценти, като в отделни моменти лихвите по бизнес влоговете бяха дори отрицателни. Логично, тази тенденция доведе до отрицателна доходност по депозитите поради таксите, обвързани с обслужването на влоговете, както и инфлацията. 

Въпреки това данните на БНБ показват, че годишното им увеличение е 11.4 процента. Бизнес влоговете са 29.059 млрд. лв. и в сравнение със същия месец на 2020 г. се увеличават с 12.5 на сто. Депозитите на домакинства възлизат на 63.465 млрд. лв., като годишното им нарастване е с 11.9 процента. Намаление се отчита единствено при влоговете на финансовите предприятия - с 6.9% на годишна база до 3.049 млрд. лева.

Кредитирането леко се забързва

БНБ отчита, че в края на април 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 66.927 млрд. лв., като те се увеличават на годишна база с 6.1 процента. Забелязва се леко ускорение на темпа, след като през март годишният ръст на кредитите бе с 4.6 на сто.

Кредитите за  бизнеса нарастват с 4.3% на годишна база през април 2021 г. при при 2.7% годишно повишение и в края на месеца достигат 36.022 млрд. лева. (28.6% от БВП).

Заемите за домакинствата и НТООД са 26.387 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 8.5% при 7.1% годишно повишение през март 2021 година).

Жилищните кредити са 12.563 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12.7%, докато потребителските кредити възлизат на 12.315 млрд. лв. и се увеличават със 7.5% спрямо април 2020 година.

В данните на централната банка са отразени и кредитите за работодатели и самонаети лица, които се понижават,  с 6.1% на годишна база до 372.8 млн. лв.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4.518 млрд. лв. в края на април 2021 година. В сравнение с април 2020 г. те се увеличават с 6.6% при 6.1% годишно повишение през март 2021 година, отчита още Българската народна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във