Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите са се увеличили с над 6% за година

В края на декември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор отчитат годишно увеличение от 7%. Това показват предварителните данни на БНБ. Спрямо месец ноември се наблюдава спад от 0.9%, като в края на 2016 г. депозитите на неправителствения сектор са 68.189 млрд.лева.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18.1% на годишна база при 20.3% годишно повишение през ноември 2016 г. В края на декември те достигат 3.443  млрд. лв. Депозитите на Домакинства и НТООД са 45.377  млрд. лв., като се увеличават с 6.6% спрямо същия месец на 2015 г. През ноември депозитите на домакинствата отчетоха 6.4% годишно нарастване.

Нетните вътрешни активи са 49.737  млрд . лв. в края на декември 2016 година. Те се понижават с 3.7% спрямо същия месец на 2015 година. Основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 50.942 млрд. лв. и се понижава на годишна база с 4.3 на сто. На годишна база вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 1.8%, достигайки 51.680 млрд. лв. при 1.3% годишно увеличение през ноември.

Кредитите за неправителствения сектор са 50.536 млрд. лв., като те се увеличават на годишна база с 1.5 на сто. Изменението в размера на Кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 225.7  млн. лв., посочват от Българската народна банка. 

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 260.8 млн. лв. Само за декември са продадени кредити за 7.5 млн.лева. Обратно изкупените кредити възлизат на 35.2  млн. лв. (в т.ч. 1.9 млн. лв. през декември 2016 година).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 0.3%  на годишна база през декември 2016 г. и в края на месеца достигат 30.577  млрд. лева.

Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.511 млрд. лв. в края на декември 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те се увеличават с 2%.

Жилищните кредити са 8.768 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 1.4%.

Потребителските кредити възлизат на 7.314  млрд. лв.  и се увеличават с 0.6% спрямо декември 2015 година.

На годишна база другите кредити се увеличават с 46.6%, като достигат 1.064 млрд. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.449 млрд. лв. в края на декември 2016  година. В сравнение с декември 2015 г. те се увеличават с 21.7%.

Нетните чуждестранни активи са 49.744  млрд. лв. края на отчетния месец при 50.577 млрд. лв. в края на ноември 2016  година, като нарастват с 22.3% на годишна база. През декември 2016  г. чуждестранните активи се увеличават със 17.5% (16.6% годишен ръст през ноември 2016 г.), като достигат 59.175 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.431  млрд. лв. и на годишна база намаляват с 2.5 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във