Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите на домакинствата нарастват през септември

В края на септември 2014-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 58.91 млрд. лева (или 74.4% от БВП), като годишният им темп на прираст е от 7.2% (спрямо септември 2013-а), а спрямо август нарастват с 7.4%, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 16.211 млрд. лева (20,5% от БВП) в края на септември 2014-а година, нараствайки на годишна база с 6,7% след повишение с 9,1% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се понижават с 3,7% на годишна база след растеж от 9,6% през август 2014-а година, като в края на септември достигат 3,516 млрд. лева (4,4% от БВП).

В края на септември депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 39,183 млрд. лева (49,5% от БВП), нараствайки с 8,6% спрямо същия месец на миналата година и след годишен ръст от 8,5% през август 2014-а година.

Кредитите за неправителствения сектор в края на септември са в размер на 56,022 млрд. лева (70,7% от БВП) при кредити за 55,68 млрд. лева към края на август 2014-а година (70,3% от БВП), като нарастват на годишна база с 2,6% (спрямо септември 2013-а) след повишение с 2,4% през предходния месец на настоящата година.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия нарастват през септември 3% на годишна база след повишение с 2,9% през август 2014-а година и в края на месеца достигат 36,118 млрд. лева (45,6% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 18,589 млрд. лева (23,5% от БВП) в края на септември 2014-а, като спрямо същия месец на 2013-а година те нарастват с 0,1% след аналогично годишно увеличение през август.

В края на отчетния месец жилищните кредити са за 8,83 млрд. лева и нарастват на годишна база с 0,2% (при 0,2% годишно увеличение и през август, докато потребителските кредити възлизат на 7,358 млрд. лева и са с 0,8% повече спрямо септември 2013-а година (при годишен растеж от 0,9% през август 2014-а).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 1,315 млрд. лева (1,7% от БВП) в края на септември 2014-а година, нараствайки на годишна база с 39,5% (спрямо годишен растеж от 31,2% през август 2014-а).

Facebook logo
Бъдете с нас и във