Банкеръ Daily

Пред входа на Еврозоната

Депозит в евро – добра или лоша идея

Влизането на България в чакалнята на еврозоната продължава да стои на дневен ред, а страстите около темата за еврото все още не стихват. Както е известно, набързо и без дебати депутатите приеха окончателно промените във Валутния закон, с които минаха и поправките в Закона за БНБ, свързани с влизането на страната  ни в чакалнята на еврозоната. 

В публичното  пространство се появиха редица въпроси и неясноти - от бъдещето на курса лев/евро, през обезценката на левовите спестявания до предимствата и недостатъците от приемането на еврото  като официална валута. Неубедителните отговори на управляващите доведоха до естествената реакция  на обществеността , която интерпретира ситуацията съобразно собствените си виждания. Роля навярно изиграха  лошите спомени от не толкова далечното минало, когато страната ни претърпя огромна обезценка на лева.

Вероятно затова една от реакциите бе


превалутирането на немалко левови спестявания в евро . 


Според съобщенията, само през януари  сумарно левовите наличности по сметките на банките са спаднали с над 1 млрд. лв., а тези в евро са се увеличили с повече от 690 млн. лева. Ръст от близо 58 млн. лв. се отчита и при депозитите в други валути, различни от левове  и евро.

Дали депозантите са уплашени от предстоящите парични операции не можем да гадаем. Но едно е сигурно – между лихвените равнища по депозитите в двете валути няма голяма разлика – еднакво близо са до нулата. Едва ли ще видим отрицателни лихви за малките депозити от няколко хиляди евро.Но големите банкови сметки в еврозоната вече са на минус.

За да набави по-подробна информация за депозитите в евро „БАНКЕРЪ“  провери и сравни  кои банки у нас дават  най-високи  лихви по 12-месечни депозити. При какви условия? И добра или лоша идея е откриването на  влог в евро преди влизането на България в еврозоната.

Справката показа, че


у нас лихвените проценти за депозити в евро варират от 0.05% до 0.90% годишно.


Всъщност, най-високите ставки, които банките предлагат в  момента са за откриване  на депозити он лайн. Отделен въпрос е колко „високи“ всъщност са те, но е важно да се отбележи, че все пак, за много хора, депозитът си остава предпочитан избор.

Кои банки дават най-високи лихви по депозитите в евро?

Масово всички банки дават лихва по депозити в евро по-малка от 1%. Това значи, че ако внесем 1 000 евро например за срок от една година, ще получим лихва между 5 и 90 лева. Прави впечатление, че повечето от големите банки предлагат по-ниска лихва - между 0.05 и 0.1% годишно – всеки клиент може  да прецени  дали си заслужава.

„Търговска банка Д“ предлага най-високата годишна лихва при откриване на депозит в евро – 0.90%, при минимална сума от 1 000 евро. Банката не взима такса за откриване, поддръжка и закриване на сметката, а максималният допустим размер на влога е 100 000 евро. Предимство тук е активният достъп до услугата за отдалечено банкиране “Д Банк Онлайн”, където могат да се правят преводи и да се плащат битови сметки.  Друга преференция е откриването на нови депозитни продукти директно през профила, както и възможност за откриване на дебитна карта с платежна сметка, отново изцяло дистанционно.

Българо-американска кредитна банка също предлага висок годишен лихвен процент по евровите депозити от 0,85%, но отново  - сметката да е открити онлайн, с минимална сума 1 000 евро. Кредиторът посочва, че онлайн депозитът се предлага за нови клиенти, но предупреждава, че довнасянето или тегленето на суми през срока на онлайн депозита се смята  за нарушаване на условията на депозита и води  до олихвяване с процента, предвиден при  предсрочно прекратяване.  Входящите преводи за захранване на депозита в БАКБ са без комисиона. При закриване на влог с превод на средства към друга банка, таксите и комисионните за превода се удържат от сумата на превода.

И електронният депозит "Моят депозит" на Първа инвестиционна банка носи атрактивен лихвен процент от 0.85 на сто, при сума до 10 000 евро. „Моят депозит" се захранва единствено чрез входящи междубанкови преводи, постъпили от лични сметки на депозанта в други банкови институции в България или  в държави - членки на ЕС. Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената в договора  дата на падеж , включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, титулярят следва да заяви предварително пред банката извършването на операцията в посочените в тарифата срокове. В  в противен случай заплаща допълнителна такса.

Всеки, който иска да депозира своите средства в банка трябва да знае също , че някои кредитори налагат такси за поддръжка на спестовната сметка. Освен това в някои държави дори доходът от лихви се облага с данък. В България също има  данък върху  лихвите по депозитите.

Колкото до останалите банки – те предлагат спестовните си продукти с лихви по депозитите в евро между 0.05% и 0.60% при сходни условия. Ако клиентът реши  да вложи  спестяванията си в Пощенска банка например и откриете стандартен 12-месечен  депозит в евро, годишната лихва ще бъде едва 0.05%, при минимално салдо от 250 евро.

От "Инвестбанк" казаха за "БАНКЕРЪ", че наблюдават  тенденция при техни  клиенти - физически лица, интересуващи се от откриване на депозити в евро,  да предпочитат по-дългосрочните влогове  - за  12, 24 и 36 месеца. Това, според тях, се дължи както на стремежа на гражданите  да търсят по - висока доходност за спестяванията си, така и на предлаганата от банката в момента промоционална възможност за превалутиране на депозити със срочност над 12 месеца по фиксинг на БНБ.

Новините от последните седмици ясно показват, че пълен консенсус в страната – било то за валутния борд или еврото, няма да бъде постигнат. Що се отнася до депозитите в евро, експертите посочват, че има смисъл да държим спестяванията си в тази валута, но само при дълъг период от време - 5 или повече години. Всеки от тях  припомня  простото правило на спестяванията, а именно -  парите да се държат си във валутата, в която се прави разплащането. Ако някой иска  да инвестира определена сума, за да спечели  - тогава има много различни варианти. Но  не е добре  да се ползват парите, спестени  за "черни дни" .

Facebook logo
Бъдете с нас и във