Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Демократична България“ настоява за увеличаване на прага за ДДС

Георги Ганев представи подготвени от „Демократична България“ законопроекти.

Бизнесът получи подкрепа от "Демократична България”, които продължават политиката си за разработване на антикризисни мерки. В отговор на постоянно променящите се условия както на международните пазари, така и в страната ни, експертите на партията предлагат пакет от икономически мерки като отговор на увеличаващите се цени и за подобряване на бизнес средата.

Вече е готов законопроект на “Демократична България” за повишаване прага за регистрация по ДДС.

В момента регистрирането по Закона за данък добавена стойност

става задължително при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв.

или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Подаването на документите трябва да се направи в седемдневен срок от изтичането на данъчния период, през който фирмата е достигнала този оборот. В законопроекта на “Демократична България” са заложени две стъпки за увеличение на прага. Първата предвижда сумата да нарасне до 100 000 лева от 1 януари 2023 година, а след това и на 166 000 лева от 1 януари 2024 година. Анализът на експертите на партията показва, че тази мярка ще засегне най-малко 90 000 фирми по първата стъпка и 110 000 фирми по втората. “Това е една от най-важните реформи за малкия бизнес, защото значително ще намали административната тежест за фирмите”, обясняват в мотивите си от “Демократична България”. От партията съобщават и за още едно свое предложение, което ще бъде внесено за обсъждане в коалиционен формат. Става въпрос за законопроект за намаляване и диверсифициране на лихвата за забава, която е основен лихвен процент (ОЛП) плюс 10% и е една от най-високите в целия Европейски съюз. От “Демократи за силна България” предлагат намаляване на лихвата за забава да достигне средноевропейските нива, а именно до ОЛП+4% за гражданите и ОЛП+8% за бизнеса. Припомняме, че в момента в съответствие с разпоредбата на чл. 86 от Закона за задълженията и договорите при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. В случая, когато няма определен дата за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Експертите на “Демократична България” са разработили и изпратили писмено предложение до министъра на финансите Асен Василев, в което настояват да се поиска от Европейската комисия намаляване или премахване на бариерите по вноса за срок от шест месеца на стоки от трети страни, за които е характерно съществено повишаване на цената. Това е една много ефективна мярка в този момент, когато цените на много суровини и компоненти поскъпват – и заради войната в Украйна, и заради нарушените вериги на доставки, и заради голямото търсене, което ще последва след бързия темп на възстановяване на икономиките на някои страни по света. От “Демократична България” подчертават, че част от възможните мерки за овладяване на инфлацията се обсъждат и на европейско ниво. Такива са намаляването на акциза на енергоносителите и възможното общо договаряне на доставките на газ за част или всички държави членки от Европейския съюз. Предложените от нас мерки ще подкрепят бизнеса и потреблението и в резултат ще доведат до по-висок икономически растеж, убедени са от партията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във