Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛАТА ОКОЛО ТОКУДА КРЕДИТ ЕКСПРЕС БАНК СЕ ПРЕВЪРНАХА В ТЕАТЪР НА АБСУРДА

Специално писмо до главния прокурор Никола Филчев и до всички инстанции на прокуратурата са изпратили на 23 октомври 2000 г. изпълнителният директор на Токуда Кредит Експрес Банк Венцислав Велев и прокуристът й Пламен Петров. В него те описват подробно сделките със записи на заповед от юли 1998 г. между лизингова компания Лейди ВСМ и Токуда Кредит Експрес Банк (по това време тя се казваше ТБ Кредит Експрес). Въпросните ценни книги са издадени от японската фирма Токушукай Медикъл Корпорейшън на бизнесмена Тарао Токуда. Сделките със записите на заповед са в основата на един от най-шумните скандали във финансовата ни система през последните две години.


Славка Иванова, която до края на януари 1999 г. ръководеше Токуда Кредит Експрес Банк (и все още контролира лизинговата компания Лейди ВСМ), бе отстранена от банката и срещу нея бе образувано дело N30 през април 1999 г. за присвояване на 1 813 288 щ. долара. Иванова обаче не остана в пасивна позиция. По сигнали на нейни фирми срещу представителя на капиталите на д-р Тарао Токуда у нас - Румен Сербезов, е образувано дело за престъпление по служба. Той е разследван за това, че като член на надзорния съвет на банката е разрешил тя да прехвърли две апортирани в капитала й сгради на фалиралата АГРОБИЗНЕСБАНК. По делото показания дават изпълнителните директори на Токуда Кредит Експрес Банк Венцислав Велев и Боян Петров и прокуристът й Пламен Петров. Екшънът между банката, Иванова и Сербезов, който се вихри повече от две години, досега бе гарниран с три краткосрочни ареста - един на Иванова и два на Сербезов.


В началото на октомври тази година следователят по дело N30 Колмаков изразява становище, че срещу Иванова няма данни за извършено престъпление. Но все още не е ясно дали прокуратурата ще приеме това заключение. Затова в писмото си до главния прокурор шефовете на Токуда Кредит Експрес Банк още един път описват операциите с придобилите скандална известност записи на заповед.

Предисторията на скандала

На 15 юли 1998 г. между Токуда Кредит Експрес Банк АД (по това време ТБ Кредит Експрес) и лизингова компания Лейди ВСМ АД е сключен договор за цесия. Компанията продава на банката два броя записи на заповед - първия за 850 хил. щ. долара, а втория за 963 288 щ. долара, издадени от фирмата майка Токушукай Медикъл Корпорейшън на д-р Тарао Токуда. Поръчител (авалист) по двете ценни книги е Токушукай - София ЕООД на Румен Сербезов. Банката плаща на Лейди ВСМ 1.7 млн. щ. долара и лизинговата компания й прехвърля (джиросва) двата записа на заповед. Любопитната подробност е, че преводът на парите е извършен извън работно време - в 18.43 ч. на 15 юли 1998 година. По това време Славка Иванова, освен че контролира Лейди ВСМ, е и изпълнителен директор на ТБ Кредит Експрес. По-драстичното е, че тя се е подписала под документа за превода на парите.


Според твърденията на Велев и Петров до главния прокурор издаденият от Токушукай Медикъл Корпорейшън в полза на Лейди ВСМ запис на заповед за 850 хил. щ. долара, който лизинговата компания е продала на банката, не е оригинален, защото на него липсва датата на издаване, няма оригинални подписи на издателя (б.р. - от Токушукай Медикъл Корпорейшън) и реквизитите на документа са попълнени на ръка. Освен това този проект на запис на заповед няма поръчител (не е авалиран). Тези факти са можели да установят и хората от Специализираната следствена служба от иззетите от банката документи.


От тях е видно - пишат до главния прокурор Велев и Петров - че оригинален запис на заповед за сума от 850 000 щ. долара, издаден в полза на Лейди ВСМ АД, НЯМА!!!. Нещо повече, те твърдят, че оригиналният запис на заповед в размер на 850 хил. щ. долара (а не проектът на записа на заповед, за която по-горе стана дума) е издаден от Токушукай Медикъл Корпорейшън на 30 юни 1998 година. Но, забележете, той е издаден в полза не на Лейди ВСМ, а на ТБ Кредит Експрес.


Продавайки на банката несъществуваща полица, Лейди ВСМ неправомерно се е обогатила с 850 000 щ. долара за сметка на кредитната институция и по този начин й е нанесла щети, обясняват в писмото си Велев и Петров.


Японската фирма, която е издала двата записа на заповед - за 850 хил. щ. долара и за 963 288 щ. долара, е трябвало да плати 1 813 288 щ. долара на 20 декември 1998 година. На тази дата еднолично, без съгласие на другия изпълнителен директор (б.р. - на Токуда Кредит Експрес Банк), в нарушение на чл.8 от Закона за банките, г-жа Славка Иванова връща записите на заповед на Токушукай - София ЕООД, пишат Велев и Петров. Двамата обясняват, че срещу връщането на ценните книги банката не получава сумите, които Токушукай Медикъл Корпорейшън й дължи. Издателят им - японската фирма, вместо на банката, плаща 1 813 288 щ. долара по сметките на контролираната от Славка Иванова Лейди ВСМ АД. Учудващо е, че никой не забелязва това закононарушение!!!, пишат Велев и Петров на главния прокурор.

Развръзката

Всички описани дотук операции излизат наяве на 29 януари 1999 г. и надзорният съвет отстранява Славка Иванова от управлението на банката. Освен това надзорниците на банката задължават новите й изпълнителни директори Боян Петров и Венцислав Велев да предприемат всички действия, за да върнат парите.


На 3 февруари 1999 г. новото ръководство на банката изпраща на Лейди ВСМ покана да върне доброволно парите и я уверява, че ако не го стори, ще прихване дълга й от сметките на лизинговата компания.


В средата на февруари 1999 г. Венцислав Велев и Боян Петров - изпълнителните директори на банката, и Пламен Петров - неин прокурист, прихващат от сметките на лизинговата компания 250 хил. щ. долара (по това време левовата им равностойност е 444 млн. стари лева). Славка Иванова обаче не стои със скръстени ръце и завежда граждански иск срещу банката. През май 1999 г. тя атакува с жалба до прокуратурата персонално Венцислав Велев, Боян Петров и Пламен Петров. Прокуратурата нарежда на следствието да провери обстоятелствата по прихващането и ако прецени, че тримата са извършили нарушение, да повдигне обвинение срещу тях.

Констатациите

Следователят по делото Колмаков стига до странния извод, че с действията си двамата изпълнителни директори и прокуристът са присвоили прихванатите от сметката на Лейди ВСМ 250 хил. щ. долара. И ги присвоили... в полза на банката. Наистина странна формулировка. Заради това адвокатите на Токуда Кредит Експрес Банк са изпратили до Софийска апелативна прокуратура жалба, в която искат Колмаков да бъде отстранен от следствието по случая.


Делото по двете записи на заповед се точи вече близо две години. И колкото повече време минава, толкова повече целият случай заприличва на театър на абсурда. Двама изпълнителни директори и един прокурист на банка констатират, че от нея са взети пари и са й нанесени щети. Те предприемат всички действия, за да върнат парите на управляваната от тях банка, и дори успяват да съберат една част от тях. Точно за тези си действия стават обвиняеми. Видите ли, били отклонили средства в полза на трето лице, което е не някой друг, а точно банката.


Е, читателю, не е ли наистина абсурдно всичко това?

Странични ефекти

Скандалната история с двата записа на заповед продължава да стоварва на банката допълнителни негативни ефекти. И докато делата текат, тя трябва да провизира загубата, която е понесла от това, че не е получила по сметките си въпросните 1 813 288 щ. долара от Токушукай Медикъл Корпорейшън. Начислените провизии могат да бъдат отписани само когато банката си събере това валутно вземане. Освен това според изискванията на чл.23, ал.2, т.24 на Закона за корпоративно подоходно облагане Токуда Кредит Експрес Банк трябва да плати данък върху сумите, с които е провизирала загубата от 1 813 288 щ. долара. По тази линия банката дължи на хазната около 960 хил. лева. Изпълнителните й директори са поискали от финансовия министър да позволи разсроченото плащане на този дълг, но молбата им е била отхвърлена. Според Венцислав Велев банката ще се издължи на бюджета веднага след като получи писмения отказ на Министерството на финансите. Но това няма да сложи край на поредицата дела, нито ще спре омразата и желанието за мъст между враждуващите акционери. И както се вижда от изложеното дотук, виновни ще излязат тези, които се опитват да опазят парите им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във