Банкеръ Daily

Финансов дневник

Декемврийските бюджетни харчове започнаха с 450 млн. лева

Лъвският пай е за общините - над 264 млн. лева

Правителството започна с ударните си харчове през декември. На заседанието си на 9 декември Министерският съвет набързо разпредели по груба сметка около 460 милиона лева. 

Най-голям несъмнено е трансферът от държавния бюджет към общинските бюджети - над 264 млн. лева. От пресслужбата на кабинета не уточняват кои са местните власти, които ще се възползват от тази благодат, като единствено се посочва, че се финансира "изпълнението на редица инфраструктурни проекти в социалната и техническата инфраструктура - реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа и общински пътища, доизграждане и основен ремонт на водопроводни мрежи, изграждане на спортни и детски площадки, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места, ремонт на детски градини, читалища и училища."

Още 61 млн. лв. се пренасочват от централния бюджет към НЗОК. Сумата се отпуска "във връзка с прогнозирано неизпълнение на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. и необходимостта от финансиране на утвърдените разходи за 2020 г."

Министерството на отбраната пък получава допълнителни 21 млн. лв., с които да направи първото авансово плащане по договора с фирмата „FR.Liirssen Werft GmbH & Co. KG”, която ще достави патрулен кораб на Военноморските сили. 

Правителството одобри и допълнителни 16.872 млн. лв за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в държавните и общинските училища, и центрове за специална образователна подкрепа. С отпуснатите пари училищата ще осигурят необходимите количества дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами, за да могат да се включат в обучение от разстояние в електронна среда.

Близо 15 млн. лв. отиват за изпълнението на националните научни програми. Кабинетът записа като аргумент за разхода, че "основни цели на програмите са привличане на наши учени за изследователска работа в български научни и научно-образователни институции, трансферът на знания и косвеното подобряване качеството на висшето образование в страната".

Следващият "научен" харч е в размер на 33 млн. лв., които ще послужат за доизграждане и модернизиране на научните комплекси от Националната пътна карта за научна инфраструктура. 

Още 22.28 млн. лв. се насочват към увеличаване капитала на държавното дружество „БУЛ БИО". "Със средствата от увеличението ще се реализират следните инвестиционни проекти на дружеството на обща стойност 22 280 000 лв„ както следва: изграждане на нова, допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина; реновация на Лаборатория за производство на човешки кръвни продукти; възстановяване на производството на антитоксични серуми от конска плазма; реновация на лаборатория за производство на животински кръвни продукти", посочват от "Дондуков 1".

Почти същата сума - 22 млн. лв., бе заделена и за "непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия".

Не на последно място, има трансфер и към Висшия съдебен съвет -  до 12.50 млн. лева. Така ще се осигурят необходимите средства за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г. Трансферът ще стане за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за тази година.

Ще бъдат направени и някои по-малко по размер разходи. Например до 8,1 млн. лв. по бюджета на МРРБ за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в общините Севлиево и Габрово, 7 млн. лв. по бюджета на Министерството на транспорта и още 2 млн. лв. по бюджета на Министерството на икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във