Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Дават ТБ "Виктория" на Петя Славова

Приключването на сделката все още предстои

Инвестбанк  бе обявена официално за победител в продължилото близо година наддаване за ТБ "Виктория", която е 100% собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка. Това стана на 16 април - решението на синдиците на КТБ бе публикувано на сайта им. От него става ясно, че на същата дата синдиците са подписали с  Инвестбанк  рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена, която включва 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и всички вземания на КТБ от продаваната банка. "Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация. Подписването на договора е в резултат от проведена процедура за продажба на съвкупност от финансови активи по реда на чл.87, ал.5 във връзка с ал.8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност, открита с решение от 29.06.2017 г. на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)", се казва в съобщението на синдиците на КТБ. В него се уточнява, че в първия етап на процедурата са участвали четирима кандидат-купувачи, а след извършена пълна проверка на финансовото и правно състояние на ТБ "Виктория" - т. нар. дю дилиджънс, обвързващи оферти са подали Инвестбанк и Българо-американска кредитна банка.

"След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти синдикът на КТБ АД (н) избра Инвестбанк за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи. Изборът бе одобрен с решение на управителния съвет на ФГВБ от 26 март 2018-а. Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на вземането на КТБ АД (н) от ТБ "Виктория" ведно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката", твърдят  още в съобщението си синдиците на КТБ. И  уточняват, че вследствие на сделката КТБ не само напълно възстановява направената през 2014-а инвестиция в ТБ "Виктория", но и формира "положителен нетен паричен поток (печалба) в размер на около 2 800 000 лева".

Подробности за ценовото предложение на Инвестбанк обаче синдиците не дават. Коментар по въпроса отказаха и от самата Инвестбанк с аргумента, че приключването на сделката - плащането и прехвърлянето на акциите, все още предстои и финализирането й е обвързано с многобройни ангажименти за конфиденциалност. Председателят на надзорния съвет на Инвестбанк Петя Славова се ограничи с изявлението, че след като придобие ТБ "Виктория", в изпълнение на поетите към БНБ ангажименти, Инвестбанк веднага ще започне процедури по нейното поглъщане.

Тази сделка  привличаше голямо внимание през целия период, докато траеха свързаните с нея процедури и във финансовите среди, макар и неофициално, но оживено се коментират нейните параметри. Повечето банкери са убедени, че офертата на Инвестбанк е веднага да изплати на КТБ депозита й в ТБ "Виктория", който е около 89 млн. лева. Що се отнася до цената, която Инвестбанк е заявила готовност да плати за акциите на КТБ в ТБ "Виктория", според различни неофициални коментари на финансисти, тя варира между 4.1 и 4.3 млн. лева. В банковата система са убедени, че поглъщането на ТБ "Виктория" от Инвестбанк ще доведе до увеличаване на капиталовата й база и на капиталовата й адекватност. Разбира се, другият резултат от тази консолидация ще е увеличаване на активите на Инвестбанк. Конкретните числа за крайните резултати от цялата тази операция обаче наистина ще станат  ясни едва след като тя бъде приключена окончателно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във