Банкеръ Daily

Финансов дневник

Данъчното ни законодателство получи висока оценка

Българското законодателство получи рейтингова оценка "Largely Compliant", което означава, че отговаря в голяма степен на международните изисквания. Оценката идва след проведен преглед и оценка от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 

Полученият рейтинг е много висока международна оценка за съответствие на българското законодателство, регулаторните режими и административни практики с международния стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, посочват от Министерството на финансите.

Констатациите в изготвения доклад от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели посочват, че страната ни разполага с всички процедури и източници, гарантиращи навременното предоставяне на поисканата информация от международните партньори, с които България има сключени спогодби за избягване на данъчно облагане или друг правен инструмент, предвиждащ обмен на данъчна информация при спазване на стандартите за опазване на поверителността на данъчната информация.

Основната препоръка в доклада за подобряване на българското законодателство е свързана с предвидената в Търговския закон възможност за издаване на акции на приносител. Глобалният форум идентифицира акциите на приносител като съществен риск пред прозрачността, тъй като могат да се ползват както за прикриване на действителния собственик/акционер на дружество, така и за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане или инвестиране на капитали с неясен произход и придобити от престъпна дейност (измами, кражби, подкупи, търговия с оръжие и наркотици и др.), както и използването им за изпиране на пари и финансиране на тероризъм от международни престъпни и терористични организации,

Международният стандарт за прозрачност и обмен на информация изисква от държавите, които разрешават издаването на акции на приносител, или да отменят института на тези акции, или да приложат ефективни механизми, които да позволят идентифицирането на притежателите на акциите на приносител във всеки един случай.

Facebook logo
Бъдете с нас и във