Банкеръ Daily

Финансов дневник

Данъчните следят онлайн какво продаваме през куриерите

Сумите от наложен платеж се облагат, освен ако не става дума за лични вещи

S 250 13da30a4 8bbb 4eda 8209 9010966bf1ea
S 250 1b28d943 a535 443d 9535 6db0499f7d44

Националната агенция за приходите ни следи онлайн какво търгуваме през куриерските служби. Това стана ясно от анкета на „БАНКЕРЪ” сред доставчиците на куриерски услуги.

„Първоначалното изискване да докладваме на Приходната агенция големи и сравнително скъпи пратки отпадна. Това ни затрудняваше неимоверно много. Вече електронните ни системи „предават” директно в НАП”. Това каза представител на най-мощната куриерска фирма у нас.

Според него данъчните не осчетоводяват всяка пратка, а 

системата за следене се включва след натрупване на 2000 лева 

оборот на едно лице.

Близо 42 милиона пратки е проследила Национална агенция за приходите за година, като сумата от наложен платеж е над 3.6 млрд. лв. Това показват данните за лицата, извършващи продажби в интернет, подадени в НАП от пощенските оператори (куриерските фирми) през миналата година.

Над 11 милиона от пратките са на физически лица, като повече от 34 хиляди са декларирали доходите си от продажби в интернет за 2020 година, показват последните данни на Приходната агенция.

Получените суми от наложен платеж, подадени по електронен път от куриерските фирми, се отразяват в предварително попълнените от НАП данъчни декларации.

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват още от НАП.

Продажбите в интернет, които са с цел печалба, се облагат с данък от 10 или 15% в зависимост от това каква дейност извършват търговците.

Кои продажби на стоки с наложен платеж се облагат с данъци и кои не?

Освободени от облагане са доходите от продажбата на лични вещи - вещи, които са закупени за лично ползване, а не с цел да бъдат препродадени или да бъдат използвани в производството на други вещи, предназначени за продажба и реализиране на печалба. Подаването на данъчна декларация от физическите лица за приходите от продажбата на такива вещи не е задължително.  

Продажбата на стоки, закупени с цел последващата им продажба и реализирането на печалба, представлява търговска дейност, доходът от която подлежи на облагане. Възможно е продажбите да са извършени от лица, които не са търговци* по смисъла на Търговския закон, например:


  • такива, упражняващи свободна професия (художник, който продава творбите си в интернет като ползва услугите на пощенски оператор);

  • от физически лица, упражняващи занаят по смисъла на Закона за занаятите (занаятчия, който продава изработените от него народни носии, накити и др.)

  • продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. Получените доходи изрично са посочени като облагаеми в закона, т.е. данък се дължи дори, когато става въпрос за еднократни продажби. Само ако съответните вещи са придобити по наследство, то доходите от продажбата им не подлежи на облагане.

Според Търговския закон, търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид.

В  предварително попълнената данъчна декларация всяка година са достъпни данните от наложени платежи, с които НАП разполага за осъществените през изминалата година продажби в интернет. 

В случай, че доходите от наложени платежи подлежат на облагане, 

гражданите ще трябва да ги декларират в съответното приложение.

Физическите лица, които по занятие купуват стоки с цел да ги препродадат, т.е. действат като търговци, са длъжни да се облагат по реда, предвиден в данъчния закон за едноличните търговци. Те се облагат с 15% данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ. Срокът за деклариране е до края на юни всяка година, като в същия срок следва да се внесе и дължимият данък. 

В останалите случаи, когато доходът се декларира в Приложение № 3 или в Приложение № 5 облагането е с данък върху общата годишна данъчна основа, чиято данъчна ставка е 10%. В тези случаи срокът за деклариране на доходите, както и за внасяне на дължимия данък е 5 май 2021 година.

Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

НАП публикува и примери за стоки, 

които подлежат на облагане и такива, за които няма данъчно задължение .

Физическо лице произвежда мед, като една част от него използва за лично потребление, а друга продава с обяви в интернет. Доходите, които лицето е получило от продажбата на произведения от него мед са облагаеми. Тези доходи трябва да бъдат декларирани в Приложение №3 на годишната данъчна декларация.

Художник продава творбите си в интернет – той също трябва да декларира получените доходи в Приложение № 3.

Занаятчия продава чрез обяви в интернет изработени от него народни носии, накити и др. – доходите също трябва да се декларират в Приложение № 3.

За изброените дейности данъкът е 10 процента.

Физическо лице, което не е регистрирано като търговец, купува 200 телефона и ги продава чрез обяви в интернет на други физически лица. В този случай лицето е действало като търговец, независимо че не е регистрирано като такъв, поради което доходите следва да се декларират в Приложение № 2 като доходи от стопанска дейност на едноличен търговец. Тук данъкът е 15%.

Физическо лице продава чрез обяви в интернет старите си мебели, битова техника или стария си смартфон, колело, телевизор, старите си дрехи или обувки и др. В тези случаи става въпрос за продажба на лични вещи и доходът е необлагаем. Не са облагаеми и доходите от продажба на вещи, получени по наследство или завет. 

Данъчните обаче често нямат информация за начина на придобиване на продаваните вещи. Затова е препоръчително данъчни задължените лица внимателно да прочитат предварително попълнената декларация за доходите си и при грешка да я поправят, за да не се товарят с излишно бреме. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във