Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Данъчните промени раждат картел при горивата

Новоприетите промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС) ще задушат и без това вялата конкуренция на пазара на горивата. Това са написали в мотивите към проекта си за нов закон за ДДС депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ. Той е представен в парламента.

Според този проект търговците на течни горива трябва да предоставят на Националната агенция за приходите едногодишни обезпечения. Средствата ще се събират под формата на банкова гаранция, като пари по сметка или като държавни ценни книжа. Такива средства трябва да предоставят фирмите, които в рамките на месец са доставили, придобили от страни в Европейския съюз или освободили за потребление от данъчен склад течни горива за над 25 хил. лева. Минималният размер на обезпеченията е 20 на сто от данъчната основа на сделките, но не може да бъде по-малък от 50 хил. лева. Идеята е то да се усвоява от държавата в случаите, при които фирмите не платят дължимият ДДС върху сделките си.

Тази мярка беше поредният опит на държавата да затегне пазара на горивата и да увеличи приходите от ДДС в държавната хазна. Към края на миналата година загубите от неплатен ДДС са възлизали на 109 млн. лв., а за предходната година са били 99 млн. лева.

С въвеждането на тези изисквания обаче се създава риск голяма част от малките търговци да отпаднат от пазара. Друг проблем според депутатите е, че само най-големите участници на пазара разполагат с данъчни складове.

"Основен проблем в сектора е, че голяма част от доставчиците не притежават собствени  данъчни складове поради невъзможността да отговорят на законовите изисквания за изграждане и регистриране на такива, както и поради недостатъчен финансов ресурс", констатирала в секторния си анализ Комисията за защита на конкуренцията. Условията за отварянето на такъв склад включват уставен капитал от 500 хил. лв. и гаранции до 30 млн. лв. за дължим акциз.

В подкрепа на тезата си депутатите посочват, че по време на заседание на икономическата комисия представител на Националната агенция за приходите съобщил, че очакванията са с приемането на допълнителните изисквания над 100 фирми да изчезнат от пазара.

"При висящо производство за установяване на картел на пазара с горивата пред КЗК това е недопустимо", посочват вносителите.

Според мотивите им нововъведеният режим за борба с данъчните измами трябва да се запази. За изчистване на рисковете за конкуренцията обаче депутатите предлагат гаранциите бъдат съобразени с действителното извършени доставки, а не да бъдат закотвени на 50 хил. лева. Предлага се и срокът за предоставянето на обезпеченията да се свие от година на месец. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във