Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Данъчните декларации само онлайн от 2018-а

Годишните данъчни декларации и на фирмите, и на физическите лица да се подават само по електронен път от 2018 година. Това предвиждат данъчни промени, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

За целта фирмите ще трябва задължително да ползват електронен подпис. Според мотивите на вносителите идеята е по този начин бизнесът да бъде улеснен при изчисляването на годишното задължение, а допуснатите грешки да бъдат сведени до минимум.

Онлайн декларациите за подоходните данъци на самоосигуряващите се лица също ще обхващат доходите, получени през 2017 година. При подаването на декларациите на гражданите ще им е нужен само издаваният в офисите на НАП персонален идентификационен код (ПИК).

С промените ще отпаднат отстъпките, които до този момент данъчните приспадаха от данъците ни при онлайн подаване на декларация.

Финансовото ведомство предлага и промяна в реда за коригиране на счетоводни грешки. Идеята на новия режим е при откриване на счетоводна грешка данъчно задължените лица сами да коригират финансовия си резултат в подадените вече декларации. Това ще се случва с еднократно подаване на нова декларация до 30 септември. По този начин отпада задължението на НАП в 30-дневен срок от постъпване на уведомление за грешка да промени данъчния финансов резултат и дължимия данък на длъжника. Тази промяна влиза в сила от догодина.

При откриване на грешки след изтичане на предложения срок за корекции, както и за коригиране на грешки за други минали години, се прилага досегашното правило, а именно данъчно задълженото лице писмено да уведоми НАП за допуснатата грешка.

Промяната се налага, тъй като често докладите след извършен на независим одит на фирмите се бавят. Тогава на компаниите се налага да променят счетоводния си финансов резултат след изтичането на крайния срок за подаване на годишната данъчна декларация.

Друга полза според вносителите ще е по-улесненото прилагане на облекченията за обложените в чужбина печалби и доходи. Често задължените лица получават документи, доказващи дължимата им отстъпка след срока за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във