Банкеръ Daily

Финансов дневник

Данъчните декларации могат да се подават онлайн без електронен подпис

От 1 януари до днес са подадени 1500 декларации за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г. по електронен път, като от тях половината са изпратени в НАП с персонален идентификационен код (ПИК), съобщиха от приходната агенция.

Всички, които вече имат ПИК, могат да го ползват и за подаване на данъчни декларации за облагане на доходите от 2014 г. Ако някой иска да се откаже от тази услуга, може да го направи като подаде заявление в НАП.

Физически лица, които имат издаден повече от един ПИК (например издаден на БУЛСТАТ на ЕТ), ще могат да ползва услугата за подаване на декларация за облагане на доходите от 2014 г. с този ПИК, който е издаден на техния ЕГН. Към момента са издадени 250 000 ПИК.

С тях гражданите могат да ползват още много услуги като да проверят какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски, както и да направят справка за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество;

Притежателите на ПИК могат още чрез него да проверят декларираните пред НАП трудови договори от работодателя, както и непогасените си задължения към НАП и редица други услуги.

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването на издадения ПИК, както и разрешение за ползване на исканите електронни услуги, става в офиса на Агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по седалище и адрес на управление за юридическите лица.

През 2015 г. в данъчната кампания се въвеждат и нови правила за отстъпка. Така всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април (когато е и срокът за подаване на декларацията) дължимия по декларацията данък. Най-лесно декларацията може да се подаде онлайн с ПИК. Нещо повече, подаването с ПИК е напълно безплатно, докато електронният подпис се заплаща.

Данъчно облекчение за минимален доход ще се ползва само през 2015 г. за доходите от 2014 г.:

Данъчното облекчение за минимални доходи ще се ползва с отделна декларация, която ще се подава в срок отново до 30 април 2015 г. Облекчението ще важи само през 2015 г. за доходите от 2014 г.

Физическите лица могат да ползват данъчното облекчение за минимални доходи, когато едновременно са налице две условия -   физическото лице е придобило през 2014 г. само доходи от трудови правоотношения и придобитите през годината доходи но не превишават 12 месечни минимални работни заплати, тоест 4080 лв.

През 2015 г. се дава право на избор за удържане на авансов данък през последното тримесечие с декларация пред платеца на дохода

През тази година има нова годишна декларация за облагане на доходите на физическите лица. Формулярите, които се подават през 2015 г. са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за доходите на гражданите са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, защото тази информация е вече налична в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови обаче посочват информативно платеца на дохода в съответното приложение.

Друга промяна във формуляра за физическите лица са таблиците с кодове за вида на доходите. Друго съществено изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във