Банкеръ Daily

Финансов дневник

ДАНС и КЗК ще имат достъп до данъчна и осигурителна информация

Председателите на Държавната агенция "Национална сигурност" и на Комисията за защита на конкуренцията или оправомощени от тях лица, както и митническите органи и министърът на финансите да получат достъп до данъчна и осигурителна информация. Това предлага правителството с приетите днес промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Проектозаконът ще бъде предложен за одобрение и на Народното събрание. 

Ако новите текстове бъдат одобрени, митниците ще могат да използват данъчна и осигурителна информация във връзка с осъществяваните от тях административни производства, а министърът на финансите - при съдебни и арбитражни производства. 

С други промени се предлага България да уеднакви законодателството си с три международни нормативни акта. Първата промяна е свързана с транспонирането на Директива 2014/107/ЕС, а втората - с разпоредби във връзка с прилагането на подписаното между правителствата на България и САЩ споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, (Foreign Account Tax Compliance Act). Последната промяна пък е свързана с въвеждането на Световния стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (Common Reporting Standard) на ОИСР, който се основава на споразуменията FATCA.

Автоматичният обмен на финансова информация, като специфична форма на контрол, се предприема с оглед на зачестилите през последните години все повече трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на Европейския съюз, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, водят до значително намаляване на националните данъчни приходи. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент за повишаване ефикасността и ефективността при събиране на данъци, който е включен като основен приоритет в Плана за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци.

Така страната ще получи възможност да участва в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб и ще даде сигнал, че застава зад международните усилия срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във