Банкеръ Daily

Финансов дневник

Дайте основна банкова сметка на украинските  бежанци!

Финансовите ни институции да спрат да умуват как да подпомогнат бягащите от войната

S 250 5131bc8c 8b3f 4ccf 9b8e cca2102c5472

Как украинските граждани да използват улеснен механизъм, за да си открият банкова сметка? Защото свен от покрив и храна, те се нуждаят и от пари, с които да посрещат ежедневните си нужди.

Преди седмица правителството се зае с тази задача след среща с вицепремиера Асен Василев, представители на Асоциация на банките в България, БНБ и Министерство на финансите. Досега резултат няма.

Десислава Николова, анализатор от MoitePari.bg предлага готов механизъм, който може да бъде приложен към тези граждани, вместо тепърва да бъде мислен нов вариант, което действие ще отнеме време и ресурси. Решението, според нея  се съдържа в чл. 118 (1) от Закон за платежните услуги и платежните системи, които разпоредби бяха внедрени в българското законодателство във връзка с евродиректива 2012/92/ЕС и по-конкретно т.нар. „платежна сметка за основни банкови операции“.

Съгласно чл.119. (2) „Потребители, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес, търсещи международна закрила лица и потребители, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да се експулсират по правни или фактически причини, имат право да открият и да използват платежна сметка за основни операции.“.

Аргументите и за да предложи платежната сметка за основни банкови операции:

• „приемлив“ размер на таксите по тези сметки, регулирани от БНБ;

• прилагане на вече съществуващи разпоредби;

• широко приложение (всяка банка трябва да предлага този вид сметки (чл.119. ал. 1о цитирания по-горе закон);

• улеснен достъп до банкови услуги в рамките на Общността.

Едно от най-големите предимства на сметката за основни банкови операции е, че разходите за потребителите по тези сметки не трябва да надвишава средният размер на таксите, начислявани от банките в страната и определен в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, припомни Николова.

„Няма причина основната сметка да не бъде възприета като вариант. Искрено се надявам, че ще бъде взето бързо решение, което да бъде от полза на украинските бежанци, засегнати от военните действия", каза специално за „БАНКЕРЪ” Николова.

Основната платежна сметка се нарича сметка, която дава възможност за извършване на стандартни трансакции, използвани в ежедневието, като депозиране, теглене на пари в брой и получаване и извършване на плащания (например директни дебити и покупки с карта).

Тя също така включва разплащателна карта, която можете да се използва за теглене на пари и извършване на покупки — както в магазини, така и онлайн.

Когато това е възможно, банката трябва да включи достъп до услуги за онлайн банкиране. Размерът на таксата би следвало да бъде в разумни граници.

Преди да открие сметка, банката трябва да предостави документ, посочващ основните услуги, предлагани във връзка със сметката, и всички такси, които може да се наложи да се плащат. Това е т. нар. документ с информация за таксите.

Банкери напомниха, че наричат тази сметка на жаргон „бежанската сметка”. Банките избягват да я предлагат на български граждани и дори ги разубеждават да я създават под предлог, че дава твърде малки възможности. Истинската причина да не я правят, е че таксите по нея са пренебрежимо ниски.

Но евродирективата безапелационно ги задължава и те не могат да отказват издаването й. Включително и на бежанци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във