Банкеръ Daily

От 12 юни 2020-а

Да си застрахователен брокер вече ще е по-скъпо

Лимитите по застраховките "Професионална отговорност" на застрахователните и презастрахователните посредници се вдигат, информира Комисията за финансов надзор (КФН) в понеделник (13 януари).

Повишението се дължи на влезли в сила европейски разпоредби. Според тях застрахователните суми по задължителните за застрахователните брокери полици ще се увеличат съобразно ръста на Европейския индекс на потребителските цени, който  изготвя за Съюза от Евростат, а именно - с 4,03 на сто. Застрахователната сума за претенциите по всяко застрахователно събитие е изменена от 1 250 000 евро на 1 300 380 евро, а застрахователната сума за претенциите по всички застрахователни събития - от 1 850 000 евро на 1 924 560 евро.

Промените засягат  и финансовия капацитет, който трябва да има посредникът -да възлиза по всяко време на 4% от сумата на получените застрахователни премии. Минималната сума по този показател е увеличена от 18 750 евро на 19 510 евро. У нас размерът на тази сума, според Застрахователния кодекс, е 40 000 лв. и е по-висок от левовата равностойност на актуализирания размер в евродирективата. Заради това от КФН уточниха, че минималният размер на собствените средства на застрахователните брокери като гаранция за изпълнение на задълженията за прехвърляне на платена застрахователна премия в полза на застрахователя, респективно за прехвърляне на застрахователно обезщетение или застрахователна сума в полза на ползвателя на застрахователни услуги, остава без изменение.

Промените влизат в сила от 12 юни 2020 година. След тази дата, минималните лимити по застраховките "Професионална отговорност" на всички задължени субекти ще трябва да отговарят на левовата равностойност на нововъведените стойности  по централния курс на БНБ. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във