Банкеръ Daily

Финансов дневник

Цветелина Бориславова преизбрана в Надзорния съвет на БАКБ

Централата на Българо-американска кредитна банка

Общото събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка преизбра членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат. До 2026 г. в надзора на банката остават Цветелина Бориславова, Мартин Ганев и Петър Атанасов.

В управителния съвет са главният изпълнителен директор Илиан Георгиев, Васил Стефанов Симов - председател на УС и изпълнителен директор, както и колегите им Александър Димитров Димитров и Лорета Григорова, които също са изпълнителни директори.

Акционерите на БАКБ избраха „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим одит на годишните финансови отчети на банката за 2021 г. на индивидуална и консолидирана база.

Общото събрание е приело и изменения и допълнения в Устава на БАКБ. Те ще станат ясни след получаване на одобрение от БНБ съгласно изискванията на Закона за кредитните институции. 

Фондът "СиЕсАйЕф" с мажоритарен собственик Цветелина Бориславова притежава 58.63% от капитала на БАКБ АД. Нетната печалба на БАКБ за 2020 г. е в размер на 11.48 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. На годишна база печалбата отбелязва спад от 19.81 процента. В същото време обаче активите на банката се увеличават с 12 на сто и достигат над 1.868 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във