Банкеръ Weekly

Финансов дневник

COVID оферти за бягство от депозита

Редица нискорискови инструменти предлагат доходност от 3 до 8% процента вместо нулевия доход от влога

Даниела Петкова
S 250 97b415ed 0d9f 41a0 9183 0ec718d39f76

Публична тайна е, че банковите влогове вече не носят лихви на притежателите си. Те замръзнаха трайно около нулата. Ако извадим от символичната им доходност размера на инфлацията, който хич не е символичен, и при наличието на данък „Лихва”, намаляването на парите оставени на влог е обезпокоително. Единственото предимство е сигурността, която дава престоят им в банката.

Логиката оттук нататък диктува да огледаме различните пазари, за да потърсим по-добро убежище за парите си. „БАНКЕРЪ” го е правил неведнъж. Но в новата обстановка на пълна непредсказуемост заради пандемията от коронавирус и очакваната световна икономическа криза, трябва да сме особено внимателни.

Поради тази причина си струва да направим преглед не на имагинерните и крайно апетитни инвестиционни възможности, а да ограничим офертите до такива, които са близки до безрисковите банкови депозити. Затова няма да говорим за рекордните доходности на някои високорискови портфейли на взаимни фондове, които реализират над 30% годишно, нито за единични имотни бомби, които носят двуцифрена доходност.  Няма да търсим и временните печалби от криптовалути.

Фокусираме се върху почти безрискови, да ги наречем "COVID оферти" за бягство от депозита.

 

На малко хора им минава през ума, че могат 

хем да се осигуряват за пенсия, хем да увеличават парите си

- и то по собствена воля. Става дума за третия пенсионен стълб – този на доброволните пенсионни фондове.

Пенсионното осъзнаване на българите върви мудно, но все пак осигурените лица в доброволни схеми се увеличават с близо 2 хил. души до 640 105 души за миналата година. Това означава, че повече българи са решили да спестяват допълнително и по своя воля за пенсия с лични вноски или по договори с осигурители.

Средната доходност на тези на практика безрискови инвестиции е над 5 на сто за миналата година като варира 2.72% до 9.25%. Средната доходност за периода 2015-2019 г. е от  2.19% до 5.28%. Коментираме миналата година, поради нейната стандартност. Колкото до тази, инфарктната, пенсионните дружества в България отчетоха, че вече са преодолели шокът от коронакризата и обявиха положителна доходност и нарастващи активи за третото тримесечие на 2020 година.

По последни данни в доброволните фондове вече са набрани 1.182 млрд. лева.

С оглед на дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване за период от десет години средната годишна доходност на допълнителните фондове е +3.79%, повече от тази в задължителните универсални или професионални схеми.

До края на септември компенсирахме всички спадове от март и доходността е между 7 и 10%. Надявам се до края на годината трайно да минем на плюсова територия. Доходността от дълъг период от време е положителна“, заяви Даниела Петкова от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Тя е категорична, че хората трябва да са спокойни за парите си, защото „пенсионното осигуряване е дългосрочен процес с временни корекции и няма основание за тревога в дългосрочен период“.

Не без значение тук е фактът, че доброволните фондове са нещо като отворените депозити в банките. По тях може да се внася и регулярно, и епизодично. Нещо повече, можете да изтеглите пари винаги, като уведомите писмено фонда и представите банкова сметка, по която да ви преведат парите. Обикновено това става до 3 дни.

От друга страна с вноските можете да намалите облагаемата данъчна основа по Данък общ доход (ДОО), но с 10% от нейния размер.

Българите сме индивидуалисти, отвратени от насилствената комунистическа кооперативност и задружност, но друга близка алтернатива на депозитите са 

нискорисковите взаимни фондове.

Това са инвестиционни схеми, които акумулират средствата на голям брой дребни инвеститори и се влагат в инструменти с нисък риск като държавни ценни книжа, облигации с добър рейтинг и други. Обикновено средногодишната чиста доходност на тези фондове е в рамките на 2-3%, но може да е и повече. Малко вероятно е подобна консервативна схема да реализира понижаване на цената на закупените дялове и да докара загуби на вложителя. По принцип се инвестира само в сигурни инструменти и на практика максималната загуба, която могат да регистрират на годишна база, е  до 1 процент, показва практиката. Ликвидността на вложените пари е сходна с тази при депозитите и дяловете могат да бъдат продадени за 1-2 дни.

Едва ли до сърцето на българина  има по-близка схема за

инвестиция от тази в недвижими имоти.

Показателно за това е, че над 85% от българите притежават собствени жилища.  Когато става дума за „кяр” от отдаване под наем обаче, трябва гръмко да оповестим, че закупуването на имот с инвестиционна цел може да бъде придобивка само за собственици в областните центрове, по-големите градове в България и в атрактивни апартаментни комплекси по курортите ни. Става дума за сигурност на инвестицията, а често и за второ перо за печалба - „капиталова печалба“, която идва от покачването на цената на имота с времето.

Всеки бизнес (а рентиерството е точно това), освен приходи, си има и разходи. По тази причина е добре да изчислим реалния нетен годишен приход от нашия имот. От наема трябва да извадим следните разходи: празни месеци, данъци, поправки и ремонти, имуществена застраховка и други разходи по поддръжката на имота и отдаването му под наем. С брокерските комисионни, такси за поддръжка, ремонт на покрива на сградата, нова входна врата на блока или други разходи също трябва орежем приходите, освен ако не се плащат от наемателите ни.

В никакъв случай не бива да забравяме и разходите за лихви по ипотечен кредит, ако имотът е купен с такъв, предупреждава Стойне Василев, независим личен финансов консултант, автор на най-продаваната бизнес книга у нас за 2018 и 2019 година „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).  

Може да се случи така, че при брутна доходност от 4.6% на година, когато извадим всички разходи по поддръжка и владеене на имота,  да получим чиста доходност под 3%. В такъв случай, тя ще е доста по-ниска от други алтернативни инвестиции и трудно ще покрива дори инфлацията. Това е категоричен предупредителен сигнал да пресечем с разум емоциите си за нова имотна придобивка.

На текущия пазар трябва да се стремим поне към 6.5% - 7% брутна доходност и поне 4% - 5% чиста годишна доходност, казва Василев. Когато към нея прибавим капиталовата печалба от поне още толкова, се получава нелоша годишна печалба от 8% - 10%, съветва той.

Застраховката „Живот” с инвестиционен елемент 

е малко застъпена в инвестиционния портфейл на българския инвеститор. Отвратен от агентите на монополиста ДЗИ при соца, които го преследваха по паркове и градинки, той все още не може да оцени важността на тази застраховка, а и скритите ползи, които тя носи. В размътената от пазарни правила глава на нашенеца на първо място е застрахователната защита на колата, после – на дома му и чак накрая – на живота и здравето му. Въпреки това обаче тези застраховки през последните години отбелязват възход.

Практиката е подобна застраховка да се прави за поне 10 години, като плащанията от страна на клиента се договарят според неговите възможности и се правят на всеки месец, тримесечие или веднъж годишно. Някои от компаниите имат опция и за внасяне на цялата сума по полицата наведнъж за целия период. През първата половина от застрахователния период една значителна част от годишната вноска обаче отива за обслужване на застраховката, а останалото се спестява и управлява от застрахователната компания. Това със сигурност означава, че ако на петата година например клиентът реши, че има нужда от пари кеш и преждевременно преустанови застраховката, той със сигурност ще получи значително по-малко средства.

Пример: При внесени 10 000 лв. по 10-годишен договор, след първите  за първите пет години, клиентът ще може да си върне не повече от 4270 лв. при средногодишна доходност от 3% и при наказателна такса от 0.5% за предсрочно прекратяване на договора. Повечето компании не позволяват такова по-рано от 2 години след сключването й. В същото време обаче при средногодишна доходност от 3% до края на застрахователния период от 10 години клиентът ще получи накрая на договора около 9600 лева. Това ще означава, че на него 10-те години застраховка живот му е струвала 400 лева, като специално по този продукт застрахователното обезщетение в случай на смърт ще бъде 50% от сбора на всички основни застрахователни премии за целия период. Трябва да се има предвид, че процентът на обезщетение варира при различните компании и полици и зависи най-вече от сумата, която е отделяна за инвестиране.

Допълнителен акцент е, че всички компании предлагат освен изплащане на обезщетение при смърт и възможност за допълнителна застраховка – като например пакет "Тежки заболявания", пакет "Злополука" при Алианц и "Временна неработоспособност от злополука" и "Особено тежки заболявания" при ДЗИ например, медицински разходи и други, които допълнително увеличават разходите на клиента и съответно свиват сумата, която остава за управление и спестяване.

Доходността варира от избрания подход при управление на средствата. При консервативен подход лихвата рязко надхвърля 2%, при балансиран - 6-7%, а при агресивен - до 9 процента. Трябва да се имат предвид и разходите за този продукт и че клиентите е задължително предварително да се осведомят за тях. Предсрочното прекратяване например може да се таксува с 0.5%, а управлението на средствата с 2 до 5% ( от общата сума ли?) Освен това при някои от фондовете има еднократна такса за записване от 5%, което е значителен разход, а освен това таксите за постигнатите резултати може да достигнат 25%.

 

 


Внимавайте когато излизате от инвестиция


Тихомир Тошев, финансов консултант

Съветвам хората много внимателно да преценяват когато решат да излизат от инвестиция. Уплашени от световната финансова криза 2008/9 г. много граждани побързаха да разпродават. Повечето от тях си докараха загуби. Правих сметки и установих, че ако не бяха се поддали на паниката, за 10 година – до 2018 г., те щяха да удвоят парите си. При тази криза нещата стоят по подобен начин.

Хората виждат как губят дялове в доброволните фондове и бързат да спрат загубите. Едновременно с това обаче ниските цени на дяловете ги правят много атрактивни за нови инвеститори, защото предполагат ръст.

Най-новите прогнози за развитието на света са за възход на пазарите.

Нискорисковите фондове според мен са добра алтернатива на банковите депозити. Те предпочитат инвестиции в ДЦК и други нискорискови активи и правят годишна доходност до 3%.

За имотите е важно къде и как се купува, но и там очакванията са за 3.5-5.5% доходност. Този пазар като че ли е най-незасегнат от кризата. В София пазарът към септември има ръст от около 10%, независимо от пандемията.

Ръст бележат и застраховките „Живот” с инвестиционен елемент. Подобни схеми дават между 3 и 7% доходност плюс допълнителни суми за настъпили нежелани събития в живота на човека.

Не са малко инвестиционните алтернативи на депозита. Просто хората трябва да се информират внимателно за тях, за да могат да вземат информиран избор.

Основният съвет обаче остава – да не слагат всички яйца в една кошница, въпреки ниската рисковост на инструментите, за които говорим.

 

 


Направете си внимателно сметката за желания имот


Стойне Василев, личен финансов консултант

За да направим правилна преценка на инвестиция в имот, на помощ ни идва един коефициент, който се нарича коефициент на капитализация (Capitalization rate или само Cap rate).

Коефициентът определя годишната доходност от имоти и има две разновидности:

Брутна доходност от наем = Месечен наем х 12 / Цена на имота х 100 (за да го превърнем в процент)

Например, при месечен наем от 250 евро и цена на имота от 65,000 евро, брутната ни доходност от този имот ще е около 4.6% (3,000 евро годишен наем / 65,000 евро цена на имота х 100), което не е толкова добре, защото този доход е брутен и от него трябва да извадим доста разходи.

По тази причина е по-добре да изчислим нетната доходност от наем. Формулата е следната:

Нетна доходност от наем = Нетен оперативен приход / Цена на имота х 100.

Facebook logo
Бъдете с нас и във