Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦКБ ВДИГА КАПИТАЛА СИ С 24.25 МИЛИОНА ЛЕВА

Общото събрание на Централна кооперативна банка (на 30 юни) премина без каквито и да е изненади. Както обикновено, представителите на акционерите разгледаха и гласуваха бързо и стройно всички точки от дневния ред. Докладът на изпълнителните директори за дейността на банката през 2005 г. бе приет и одобрен. Както и бе планирано, акционерите решиха цялата печалба на банката за 2005 г. в размер на 6.387 млн. лв. да бъде заделена във фонд Резервен.
За да може и през 2006 г. ЦКБ да запази конкурентоспособността си на пазара и да продължи да се развива, общото събрание гласува акционерният й капитал да бъде увеличен от 48.51 млн. на 72.76 млн. лв. чрез издаването на 24 253 593 броя акции с номинал от 1 лев. Подписката за правата върху тях ще бъде открита месец след публикуването на решенията на събранието в Държавен вестник.
Според финансови експерти целта на мениджмънта на кредитната институция е до края на 2006 г. активите й да нараснат от отчетените през март 829 млн. лв. до 1 млрд. лева. Банката ще продължи да развива традиционните си продукти за корпоративни клиенти и за земеделието, но ще обръща все по-голямо внимание на услугите за граждани. Счетоводните й баланси и отчетите за приходите и разходите й през 2006 г. ще се проверяват и заверяват от Делойт Одит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във