Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЦКБ с нов адрес на управление

Промени в устава на "Централна кооперативна банка" АД - София ще обсъди извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 12 февруари.

Според публикувания проект за решение адресът на управлението на кредитната институция остава в София, но ще се премести на бул. "Цариградско шосе" № 87.
В момнта седалището на ЦКБ е на ул. "Г.С.Раковски" No 103 в столицата.

"Централна кооперативна банка" АД предлага своите продукти и услуги вече в 242 клона и офиси на в 129 населени места в страната.

Акционерният капитал на ЦКБ е в размер на 113 154 291 лева и е разпределен в същия брой акции, всяка с номинал 1 лев.  Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко (5.14%) и чрез свързани лица - "ЦКБ Груп" EАД (68.56%), контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на финансовата институция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във