Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦКБ ИЗЛЕЗЕ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

Централна кооперативна банка (ЦКБ) става шестата кредитна институция у нас, която ще емитира свои облигации. До 16 декември, когато е краят на частната подписка за покупката на емитираните от нея дългови книжа, инвеститорите ще могат да направят своите заявки за купуването им в централното управление на банката. ЦКБ е обявила, че ще удовлетвори търсене до 5 млн. лева. Те обаче едва ли ще са достатъчни, като се има предвид високата доходност, която банката предлага по ипотечните си облигации. Номиналът на всяка от тях е 1000 лв., срокът им до падежа е две години, а годишният лихвен процент от 8% е най-високият, предложен досега от кредитна институция у нас. Плащането на натрупаната доходност по книжата ще се извършва на всеки шест месеца (т. е. два пъти годишно), като вероятно първото от тях ще е на 16 май 2003 година. Емисията ще се смята за успешна, ако най-малко 3 млн. лв. от нейните книжа бъдат записани до последната обявена за това дата - 16 декември. Освен високата доходност, която предлагат книжата, сред факторите, които се очаква да привлекат вниманието на инвеститорите, е и много доброто покритие по ипотечните облигации. То е съобразено със законовите изисквания, според които стойността на ипотеките, с които са покрити ценните книжа, трябва да надхвърля с 10% номинала им. Облигациите са гарантирани с ипотеките на жилища по отпуснати от ЦКБ 71 заема (в долари и в евро). Всички те са класифицирани като редовни, а размерът на непогасената по тях главница е над 12 млн. лева. Около 45% от ипотекираните жилища са в София, а останалите 55% са в Пловдив, Бургас, Варна и Добрич. Срокът до падежа на отпуснатите заеми варира от 15 до 57 месеца. Общата сума на непогасената част от тези жилищни кредити е 64.7% от цената на имотите, които ги обезпечават. А това ги прави леснопродаваеми.Финансирането, което ще получи банката от продажбата на книжата, ще бъде използвано за предоставяне на нови кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във