Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждите инвестиции - с над 40% надолу за година

Чуждестранни инвестиции в размер на 665.8 млн. евро са привлечени към края октомври, показва статистиката на БНБ, публикувана в сряда (16 декември).

На годишна база, т.е. спрямо периода януари-октомври 2019 г., е отчетен спад от 455.5 млн. евро, или 40.6 процента.

През октомври 2020 г. потокът е положителен и възлиза на 26.1 млн. евро, при положителен поток от 65 млн. евро за октомври 2019 година.

Данните за нетния поток включват всички трансакции, които са били извършени през отчетния период, уточняват от централната банка.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 1023.3 млн. евро за януари – октомври 2020 г. Той е по-нисък с 530.7 млн. евро от този за януари – октомври 2019 г., който е отрицателен в размер на 492.6 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0.7 млн. евро, при положителен нетен поток от 3.9 млн. евро за януари – октомври 2019 г.

По предварителни данни реинвестирането на печалба е положително и възлиза на 458.3 млн. евро, при положителна стойност от 636.7 млн. евро за януари – октомври 2019 г.

Подстатия Дългови инструменти,  която обхваща промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е положителна и възлиза на 1230.9 млн. евро, при положителна стойност от 977.2 млн. евро за януари – октомври 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – октомври 2020 г. са от Нидерландия (473.5 млн. евро), Австрия (211.8 млн. евро), Германия (131.3 млн. евро) и Русия (102.5 млн. евро).

Facebook logo
Бъдете с нас и във