Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждите инвестиции - с 656 млн. евро по-малко

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е отрицателен и възлиза на 427.5 млн. евро  като е по-малък с 656.2 млн. евро спрямо този за януари 2018 г.,  съобщиха от БНБ .

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 556.8 млн. евро за януари 2019 г. Той е по-нисък с 515.6 млн. евро от дяловия капитал за януари 2018 г., който е отрицателен в размер на 41.2 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.1 млн. евро, при положителен нетен поток от 2 млн. евро за януари 2018 г.

За януари 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти възлиза на 129.3 млн. евро, при 249.6 млн. евро за януари 2018 г. 

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2019 г. са от Ирландия (69.9 млн. евро), Люксембург (24 млн. евро) и Холандия (22.4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2019 г. е положителен и възлиза на 20.7 млн. евро, при положителна стойност от 4.3 млн. евро за януари 2018 г.

В данните е отразено придобиването на 99.7% акционерно участие в Сосиете Женерал Експресбанк АД от страна на Банка ДСК ЕАД през януари 2019 г., уточняват от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във