Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждите инвестиции растат с близо 1 млрд. лв., най-много са от Нидерландия

Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България за периода от януари до юли 2020 г. възлиза на 1.407 млрд. евро, като нараства с 495 млн. евро (54.2%) спрямо същия период на предходната година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка.

Само за месец юли 2020 г. потокът е положителен и възлиза на 958.8 млн. евро при положителен поток от 400 млн. евро за юли 2019 г.

Инвестициите в дялов капитал (които включват паричните и апортните вноски на нерезиденти в капитала и резервите на български дружества, както и постъпленията по сделки с недвижими имоти в страната) възлизат на 118.3 млн. евро за януари-юли 2020 г. и са с 602.2 млн. евро повече, в сравнение със съответния период на миналата година, когато бяха отрицателни в размер на 483.9 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.2 млн. евро при положителен нетен поток от 2.9 млн. евро за първите седем месеца на 2019 г.

По предварителни данни реинвестираната печалба е положителна и възлиза на 331.7 млн. евро към края на юли при положителна стойност от 243.7 млн. евро за съответния период на предходната година.

Нетният поток на инвестициите в дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 957.5 млн. евро при положителна стойност от 1.15 млрд. евро за януари – юли 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2020 г. са от Нидерландия (192.8 млн. евро), Русия (121.1 млн. евро) и Унгария (107.2 млн. евро). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във