Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждите инвестиции намаляват с 322.3 млн. евро

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – април 2021 г. е положителен в размер на 187.9 млн. евро, но намалява с 322.3 млн. евро (63.2%) спрямо този за януари – април 2020 г., когато е бил 510.3 млн. евро.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 116.5 млн. евро за януари – април 2021 г. Той е по-малък с 69 млн. евро от този за януари – април 2020 г., показват данните на централната банка. 

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.9 млн. евро, при положителен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари – април 2020 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба е положителна и възлиза на 585.3 млн. евро, при положителна стойност от 469.4 млн. евро за януари – април 2020 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2021 г. са от Нидерландия (218.5 млн. евро) и Франция (146.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (191.1 млн. евро) и Русия (145.2 млн. евро).

Критиките на Германия

Германия, която е един от традиционни инвеститори у нас липсва от челото според данните на БНБ. В началото на юни германският бизнес в България сподели основните проблеми пред инвестициите у нас. Става дума за недостиг на квалифицирани кадри, липса на правна сигурност, непрозрачност на обществените поръчки и корупцията.

55% от участвалите в анкетата на Германо-Българската индустриално-търговска камара посочват „недостигът на квалифицирана работна ръка“ като един от основните рискове за развитие на компаниите. 

За пореден път най-голямо е недоволството на компаниите в борбата с корупцията и престъпността. Цели 81% от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни и в тази област е необходимо да се положат повече усилия. 70% от анкетираните са много недоволни или недоволни от непрозрачността при обществените поръчки.

Доверието в публичната администрация намалява, където доволни са едва 15% от фирмите.

Данните на БНБ за 2020 г. показват нарастване на германските преки инвестиции в България или общо: 307,7 млн. евро. За сравнение: стойността на преките инвестиции през 2019 г. възлиза на 180,4 млн. евро, а сега Германия не е сред топ инвеститорите у нас. 

Според камарата Германия представлява най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен между България и Германия за 2020 г. възлиза на 8,207 млрд. евро, т.е. има спад с 3,6% през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

При това българският износ към Германия изпреварва вноса от Германия, което означава, че след 2013 г. и 2017 г. – 2020 г. България за пети път от началото на прехода има положителен търговски баланс с Германия.

И американските компании се оплакват

В официална позиция на американския посланик Херо Мустафа от началото месеца се споменава, че американски компании, опериращи в България, постоянно се оплакват от корупцията в страната.

В скорошно проучване на Евробарометър се посочва, че според 85 на сто от фирмите, функциониращи на българския пазар, корупцията е ендемично явление, добави Мустафа.

Тя призовава управляващите да предприемат решителни действия срещу корупцията на всички нива в българското общество, бизнес и държава, за да покажат, че имат сериозно желание да се справят с безнаказаността и рушветчийството.

По думите на американската посланичка те трябва да се ангажират с поддържането на надпартийна, работеща съдебна система и ефективни антикорупционни механизми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във