Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чужди инвеститори вложиха 2.5 млн. лв. в единствения борсово търгуван фонд в България

В края на декември 2019 г. и на 7 януари 2020 г., след засилена активност  на Франкфуртската фондова борса, чуждестранни институционални инвеститори записаха 2.6 млн. нови дяла в българския ETF (борсово търгуван фонд) на стойност 2.5 млн. лв. Екипът на Експат Асет Мениджмънт продължава да полага усилия да търси нови инвеститори и дистрибутори за своите ETF книжа  в цяла Европа.

През последните три седмици чуждестранни инвеститори вложиха общо 6.1 млн. лв. в ETF-книжата на Експат, сред които в индексния фонд за България 2.5 млн. лв., за Румъния 2.5 млн. лв., за Чехия 500 000 лв. и за Унгария 544 000 лв. След тези нови привлечени средства общата капитализация на 11-те индексни борсово търгувани фонда на Експат за Централна и Източна Европа достигна нов връх от 36.5 млн. лева.

В същото време Националният договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX, който е създаден да следва "инверсно" основния индекс на БФБ, ще започне да се търгува на борсата в сряда, 15 януари 2020 г. Целта му е обратната на тази на "дългия" ETF, следващ индекса SOFIX. Акционерите в "късия" фонд ще печелят, когато пазарът на акции пада. Това се постига чрез вземането на 15-те акции в индекса назаем от други инвеститори и продажбата им „на къса позиция“.

Стартирането на "къс" индексен фонд е стратегически проект – важен елемент от функционирането на пазара и осигуряване на възможности за допълнителни спекулации, по-висока ликвидност и нови инвестиционни стратегии. Такива "къси" фондове отдавна съществуват за развитите, но са много редки в развиващите се пазари (emerging markets и frontier markets).

Expat Bulgaria Short SOFIX може да се използва за постигането на различни инвестиционни стратегии и цели, например:  • Спекулативна къса позиция – когато инвеститорът очаква пазарът да падне и той да спечели от това;


  • Хеджиране на портфейл от български акции – когато инвеститорът иска да получи "застраховка" срещу временен спад на пазара, но не желае да ликвидира своя портфейл;


  • "Range trading" – инвеститорът купува "дългия" индексен фонд ако смята, че пазарът е подценен. Когато пазарът се покачи и се очаква обратното движение, тогава инвеститорът продава "дългия" фонд и купува "късия" индексен фонд;


  • "Спред" – инвеститорът не е сигурен за посоката на целия пазар, но очаква една конкретна акция да се представи по-добре от целия индекс. Тогава инвеститорът купува тази акция и също купува "късия" фонд;

Експат Асет Мениджмънт е водеща компания за управление на активи в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството управлява стотици индивидуални инвестиционни сметки за клиенти от десетки държави, няколко договорни фонда, както и 11 борсово търгувани фонда, следящи основните борсови индекси в Гърция, България, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Полша. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране.

Фондовете на дружеството се търгуват на борсите в София, Франкфурт и Лондон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във