Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждестранните инвестиции съвсем се стопиха

Преките инвестиции в страната за първите седем месеца на годината., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 219.9 млн. евро. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка за юли 2018-а.  Този резултат е значително по-слаб спрямо постигнатото през първите седем месеца на миналата година - 594.6 млн. евро.  През юли 2018 г. те намаляват с 56.8 млн. евро, при увеличение с 59.2 млн. евро за юли 2017 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 26.2 млн. евро за седеммесечието. Той е по-нисък с 209.7 млн. евро от дяловия капитал за януари – юли
2017 г., който е в размер на 183.5 млн. евро. 
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 4.2 млн. евро, при 10.5 млн.
евро година по-рано.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (2.1 млн. евро), Украйна (0.7 млн. евро) и Германия (0.4 млн. евро).
 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за месеците от януари до юли 2018 г. са от Холандия (221.4 млн. евро), Русия (157.9 млн. евро) и Германия (80.5 млн. евро)., отчита още БНБ.

Предварителните данни сочат още, че преките инвестиции в чужбина за първите седем месеца на годината нарастват с 278.9 млн. евро, при увеличение със 167.3 млн. евро година по-рано. През юли 2018 г. те се повишават с 52.2 млн. евро, при увеличение с 51.9 млн. евро за юли 2017 година.
 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във