Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждестранните инвестиции се свиха с над 21%

За година преките инвестиции, влезли в страната са се свили с над 21% или с 339.2 млн. евро. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за първите 9 месеца на годината.

Размерът на капиталите инвестирани в България към септември 2016-та се сви до 2.8% от БВП, достигайки 1271.2 млн. евро при 1610.4 млн. евро или 3.6% от БВП година по-рано. През септември те нарастват с едва 2.6 млн. евро, при увеличение със 128.4 млн. евро в същия месец на 2015-та, което е забавяне с близо 50 пъти.

Сумите, вложени от чужденците в местни предприятия и имоти под формата на дялов капитал също се свиват значително. Към края на септември чуждите инвеститори са увеличили дяловото си участие в българските дружества или са закупили имоти имот у нас за едва 298.2 млн. евро при 940.5 млн. евро за същия период на 2015 година.

От страна на нетните постъпления от инвестиции в имоти се увеличиха до 53.6 млн. евро, при 46.8 млн. евро за януари - септември 2015 година. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария - с 22.7 млн. евро, Русия - със 6.6 млн. евро и Норвегия - със 6.1 млн. евро.

В деветия месец на годината обемът на дълговите инструменти или промяната в нетните задължения между местните и чуждите дружества по финансови, облигационни и търговски кредити, възлиза на 378.8 млн. евро при такива за 59.1млн. евро през същия месец на 2015 година.

Най-големите преки инвестиции в страната към края на септември 2016 г. са от Холандия - 233.2 млн. евро, Германия - 187.8 млн. евро и Гърция - 171.9 млн. евро. Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина в края на февруари възлизат нарастват със 107.2  млн. евро, при увеличение от 44.7 млн. евро за първите 9 месеца на 2015-та.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във