Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждестранните инвестиции се свиха наполовина

Ръстът на чуждестранните инвестиции у нас се сви наполовина, сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ) за октомври. За десетте месеца на годината задграничните вложения у нас са възлизали на 942 млн. евро при 1.748 млрд. евро година по-рано.

За десетмесечието се наблюдава спад на преките инвестиции, влезли в страната, с над 806 млн. евро. Размерът на капиталите, инвестирани в България към октомври 2016-а, се сви до 2.1% от БВП за сравнение година по-рано процентът беше 3.9.

Сумите, вложени от чужденците в местни предприятия и имоти под формата на дялов капитал, също се свиват значително. Към края на октомври чуждите инвеститори са увеличили дяловото си участие в българските дружества или са закупили имоти имот у нас за едва 302.8 млн. евро при 970.9 млн. евро за същия период на 2015 година.

Нетните постъпления от инвестиции в имоти са се увеличили до 53.3 млн. евро, при 52.7 млн. евро за януари - октомври 2015 година. По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария - с 22.7 млн. евро, Русия - с 6.4 млн. евро, и Норвегия - с 6.1 млн. евро.

В десетия месец на годината обемът на дълговите инструменти или промяната в нетните задължения между местните и чуждите дружества по финансови, облигационни и търговски кредити възлиза на 45.1 млн. евро, а са били 141.7 млн. евро през същия месец на 2015 година.

Най-големите преки инвестиции в страната към края на октомври 2016 г. са от Холандия -  194.7 млн. евро, от Германия - 137.7 млн. евро, и от Люксембург - 131.8 млн. евро. Предварителните данни на БНБ сочат още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина в края на октомври нарастват със 92.5 млн. евро при увеличение от 57.8  млн. евро за първите десет месеца на 2015-а. През октомври 2016 г. те намаляват с 8.1 млн. евро, при увеличение от 13.1 млн. евро за октомври 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във