Банкеръ Daily

Финансов дневник

Чуждестранните инвестиции се свиха близо 3 пъти

Преките чуждестранни инвестици в страната ни се свиват за година с 2,75 пъти. Това се вижда от платежния баланс на страната ни за юли, изготвен от Българската народна банка. По предварителни данни през седмия месец на годината в страната ни са влезли едва 74.5 млн. евро чуждестранни инвестиции при 205.2 млн. евро година по-рано.

От началото на годинато до края на юли инвестициите в страната ни са се свили до 987.3 млн. евро, което е спад на годишна база от 170.9 млн. евро или 14.8 на сто.

Същевременно БНБ отчита годишен ръст от 38.4 млн. евро на инвестираното от български фирми в чужбина през юли. От началото на годината преките инвестиции в чужбина се увеличават с 108.4 млн. евро, при ръст от 12.1 млн. евро за същия период на 2015 година.    

Другата лоша новината е, че е спаднала реинвестираната от чуждия бизнес печалба - от 502 млн. евро за юли 2015 г. на 376.4 млн. евро през същия месец на 2016 г.  

От друга страна, през юли 2016 г. дяловият капитал (този вид инвестиции, които се смятат за трайни капиталови вложения) в местни предприятия и имоти спада с 803.8 млн. евро до 210.8 млн. евро.

Наред с това е отчетен и отлив на чуждите инвестиции в имоти. Те са се свили с 7.4 млн. евро за година и към края на юли са достигнали 51.6 млн. евро.

Най-голяма е стойността на закупеното от швейцарците- те са придобили недвижимости за 22.7 млн. евро. Норвежци ируснаци са инвестирали в български имоти съответно по 6.1 млн. евро и 5.1 млн. евро за период от 7 месеца.

Най-големият инвеститор у нас остава Холандия. Внесеният у нас под различна форма капитал е 199.1 млн. евро. Този резултат се дължи основно на правния режим за фирмена регистрация у нас. Той допуска създаването на компании с ограничена отговорност, които на практика са офшорни. Например, един от източниците на тези големи инвестиции е Lukoil Europe Holdings, чието седалище е в Холандия.

Следват Люксембург със 145.1 млн. евро и Великобритания  със 128.1 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във