Банкеръ Daily

Финансов дневник

Четири водещи банки с интерес към гаранционния продукт на Фонд на фондовете

Четири водещи банки заявиха интерес към гаранционния продукт на Фонд на фондовете, насочен към енергийна ефективност и иновации. Банка ДСК, Обединена българска банка и Първа инвестиционна банка са подали заявления за всички обособени позиции, а Юробанк България (Пощенска банка) – за част от обособените позиции, съобщиха от пресцентъра на Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

В сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което бяха отворени заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Портфейлна гаранция с таван на загубите“. Инструментът е финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Средствата по гаранционния продукт ще са насочени към българските предприятия от почти всички сектори на икономиката, като акцент ще бъде поставен върху две стратегически за страната направления - енергийната ефективност и иновации. Близо 60% от ресурса ще е предназначен за кредити за енергийна ефективност, а малко над 40% за иновации.

По първото направление се предвижда да се подпомогнат предприятия, които ще осъществят важни за тях проекти, свързани с повишаване на енергийната им ефективност, установени с енергиен одит.

Първите 161 микро, малки и средни предприятия, които кандидатстват по проекта ще получат безвъзмездни средства за извършването на одита. Кредитите, предоставени по това направление биха могли да достигнат и надвишат 400 млн. лв.

Останалата част от ресурса ще гарантира проекти, свързани с развитието и въвеждането на иновации от бизнеса. Тези проекти могат да са за реализирането на идеи в сферите на информационните и комуникационни технологии, в био, нано и чистите технологии, мехатрониката, креативни индустрии и др. Финансирането по тази линия може да надвиши 300 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във