Банкеръ Daily

Финансов дневник

Четири страни от ЕС биха влезли в черния списък на данъчните убежища

Черният списък данъчните убежища ще бъде представен от Европейската комисия през следващата седмица. В него заслужават да бъдат включени четири държави от ЕС - Ирландия, Люксембург, Холандия и Малта, посочва британската неправителствена организация Оксфам (Oxfam)

Самата организация е изготвила списък с 39 страни, за които твърди, че са "данъчен рай". 35 са извън ЕС, като в тази част личат Швейцария и Бермудските острови, които са класирани като общоизвестни данъчни убежища

Критериите на Оксфам за съставянето на списъка са следните: прозрачност, данъчна равнопоставеност и участие в международни форуми по данъчни въпроси. 

Данните, с които е изготвен списъкът, са от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - данъчните режими, корпоративните данъци (въз основа на Евростат, Световната банка, МВФ и др.). Посочени са страните, които обменят автоматично информация или по поискване, както и тези, които не прилагат преференциални фискални мерки, например не улесняват създаването на офшорни механизми. Като показател е включено и нулево равнище на лихвите. 

Според Оксфам, за да бъде достоверен, списъкът трябва да се основава само на обективни критерии и нито една страна не трябва да се изплъзва от него, дори и да е член на ЕС или ако политически натиск й позволява да не бъде включвана в него. Освен това според организацията трябва да бъдат определени и санкции. Данъчните скандали не вредят единствено на европейските страни. Смята се, че развиващите се страни губят годишно около 100 милиарда долара от избягване на данъци, обяснява Оксфам, като припомня, че една трета от тази сума би била достатъчна да се покрият нуждите за здравеопазване в тези страни и да се избегне смъртта на 8 милиона души. 

За засилване на данъчната и финансовата прозрачност Оксфам препоръчва на ЕС да изисква всички многонационални компании да публикуват доклади за всяка страна, където развиват дейност, с посочване на оборота, броя на служителите и платените данъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във