Банкеръ Daily

Финансов дневник

Четири банки започват да отпускат безлихвените кредити до 4 500 лв.

Българската банка за развитие подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в подкрепа на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Това са "Инвестбанк", "Интернешънъл Асет Банк", "Общинска банка" и "Първа инвестиционна банка".

Програмата цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми в размер до 4 500 лева.

Първата банка, която стартира приема на документи в понеделник, 27 април, е "Общинска банка". След сряда, 29 април, ще могат да кандидатстват по програмата и клиентите на "Инвестбанк". "Интернешънъл Асет Банк" ще разглежда документи от 4 май, а "Първа инвестиционна банка" – от 5 май.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е приета като част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение. Партньори в нея ще бъдат "Алианц банк България", "Банка ДСК", "Инвестбанк", "Интернешънъл Асет Банк", ОББ, "Общинска банка", ПИБ, "Райфайзенбанк", "Търговска банка Д", "УниКредит Булбанк", ЦКБ и "Пощенска банка", които ще отпускат безлихвени кредити до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

За лицата на трудов договор


  • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;

  • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

  • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;

  • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

За самоосигуряващите се 


  • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

  • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Документи за кандидатстване

За да кандидатстват по програмата в някоя от 12-те банки лицата трябва да представят искане за финансиране по одобрен образец, който ще бъде предоставен от финансовата институция.

Кандидатите трябва да представят също така редовни документи за самоличност – лична карта или паспорт, както и документ за регистрация, когато се отнася за самоосигуряващо се лице.  Банката ще поиска и данни за работодателя, и за сключения трудов договор, а кредитоискателите ще трябва да извадят справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение шест месеца назад.

Наред с това ще е необходимо и попопълването на декларация, в която трябва да се впишат данни за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите им в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.

От нея трябва да става ясно, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 8 март. Документът трябва да доказва, че фирмата, в която е работил кандидатът е спряла изцяло или частично дейността си като последица от пандемията, като кандидатът за безлихвен заем не трябва да получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение.

В декларация самоосигуряващите се лица трябва да посочат намерението си да се върнат на същата работа или да възобновят прекъснатата дейност.

С друг документ трябва да се докаже, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски. Кандидатите за безлихвен кредит трябва да подпишат също така декларация, че паралелно със заявяването на този заем няма да се възползват и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във