Банкеръ Daily

Петър Андронов:

ЧЕТЕНО Банките ще започнат да прилагат отсрочването на кредитни задължения веднага след оповестяването на реда за това

Работим изключително интензивно, за да можем координирано с властите да предприемем мерки, които да помогнат на гражданите и бизнеса, засегнати от COVID-19. Това заявява  председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов и Главен изпълнителен директор на "ОББ" в свое изявление в  последния бюлетин на организацията.

Банките в страната са в пълна готовност и продължават да обслужват своите клиенти пълноценно и безпрепятствено, стараейки се да смекчат негативните последици за икономиката", посочи  Андронов.  Той подчерта, че в рамките на възможностите им, банките са решени да помогнат на хората и на бизнеса да се справят с това трудно и безпрецедентно изпитание. Ето защо, още преди обявяването на извънредното положение, без никакво отлагане, отделните търговски банки започнаха индивидуално да работят с клиентите си за установяване на настъпили или потенциални проблеми и затруднения, и за облекчаване на кредитните условия.

"Паралелно с това влязохме в постоянен контакт с всички власти в държавата и разбира се, най-често с Българската народна банка и Министерство на финансите, като работим в тясно сътрудничество за намиране на най-подходящото национално решение и разработване на общ ред за отсрочване на плащания по кредитни задължения", обяснява Петър Андронов в публикацията. Той напомни, че съществена част от дейността на банките в България се регулира с правила и норми на ЕС, които във вида си отпреди пандемията не даваха нужната свобода и гъвкавост, за да се намерят подходящите решения за клиентите.

"За тази цел участвахме активно заедно с всички други страни-членки в изработването на предложения и промени, които да отразят форсмажорните обстоятелства при третирането за регулаторни цели на просрочия по кредити", обяснява  председателят на банковата асоциация.

Според думите му изготвянето на правила и ред за отсрочване на задълженията на кредитополучателите зависи пряко от възможността просрочията, вследствие на извънредната ситуация, да се третират от регулаторите различно от реда, който се прилага досега.

"По-облекчените условия биха се отразили позитивно на капиталовата адекватност на банките и на управлението на техния кредитен риск. По този начин те биха могли да продължават да изпълняват, както и досега, основната си функция, а именно да финансират икономиката и гражданите в ситуация, в която потребителите и бизнесът ще се нуждаят от допълнителни средства. Същевременно хората и фирмите, които са били изрядни и коректни платци преди избухването на пандемията, биха получили възможност да отсрочат задълженията си и да се справят във времето със затрудненията си, породени от нея", обясни Петър Андронов.

Тук трябва да припомним , че преди няколко дни Европейският банков орган излезе с първото си ключово решение, с което отвори вратата на националните власти и банкови сектори да намерят адекватни подходи за справяне с кризисната ситуация.  В следващите няколко дни Европейският банков орган ще издаде и подробни указания, които, след като бъдат валидирани от Българската народна банка, ще позволят да бъдат финализирани усилията по намиране на единно национално решение. То ще бъде оповестено незабавно, за да могат гражданите и предприятията, чиито проблеми са породени от извънредната ситуация, по тяхно желание, да се възползват от него. 

"Банките ще имат готовност да започнат да прилагат реда за отсрочване на кредитни задължения веднага след оповестяването му", категоричен е председателят на Асоциацията на банките в България. 


 
 
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във