Банкеръ Weekly

БСП и ДПС щурмуват върховният одитен орган

Челен сблъсък за Сметната палата

Внесеният в Народното събрание проектозакон за Сметната палата е напът да предизвика изключително остър сблъсък. От едната страна ще са вносителите - депутатите от ДПС Йордан Цонев и Сергей Кичиков и колегите им от БСП Румен Гечев и Петър Кънев. От другата ще е сегашното ръководство на Сметната палата начело с председателя й Валери Димитров и депутатите от ГЕРБ в парламентарната Комисия по бюджет и финанси, водени от Менда Стоянова.


Депутатите от управляващото мнозинство предлагат напълно нов закон, който да промени структурата на Сметната палата и да замести сегашния модел, при който тя се управлява от председател и двама заместници с т. нар. колегиален модел, при който палатата ще се ръководи от девет човека, избирани от парламента. Проектозаконът все още не е минал на обсъждане в парламентарната Комисия по бюджет и финанси, чиито заседания през последните две седмици бяха отложени три пъти. От мотивите към него обаче става ясно, че дебатите ще са изключително напрегнати.


Най-общо казано, вносителите смятат, че Сметната палата в сегашния си вид е една лошо работеща и


ретроградна институция

"Ролята на Сметната палата да подобри управлението на публичните средства и дейности беше съвсем неглижирана в последните години. Тази институция претърпя ретроградно развитие и от опитите да се превърне в модерен одитен орган премина към модела на инспектиращо ведомство", се казва в мотивите. Заключението е, че основната част от причините за неефективното функциониране на одитната институция трябва да се търсят в действащия Закон за Сметната палата. Според вносителите един от проблемите е, че сегашният закон е въвел едноличния модел на управление с председател и двама заместници.


Депутатите от БСП и ДПС смятат, че той


противоречи на конституцията

"Сметната палата е конституционен орган, поради което законодателят е закрепил в конституцията основите на нейния статут - колегиалното начало, избор на състава й от Народното събрание и уредба на организацията, правомощията и реда за дейност на ниво закон. Регламентирана е и основната й функция - контрол по изпълнението на бюджета. Въвеждането на модела на председател и двама заместник-председатели, което по същество представлява едноличен одитен орган, не съответства на колегиалното начало, заложено в конституцията", се казва в мотивите към проектозакона. Депутатите от БСП и ДПС смятат, че сегашният модел на управление на палатата е неудачен и практически неработещ. Причините според тях са, че основната


одитната дейност е концентрирана в ръцете на едно лице

- председателя на палатата Валери Димитров. Това създавало предпоставки за лесно външно влияние и упражняване на субективна и безконтролна власт върху дейността на институцията, без да има механизми за вътрешен контрол. "Експертната работа по подготовката на одитните доклади е поверена на одитни екипи, които са в йерархическа зависимост от председателя и неговите заместници. Това означава, че законът не дава гаранции, че председателят и неговите заместници няма сами, по своя преценка, необосновано и немотивирано да променят изцяло или частично констатации и изводи в окончателния вариант на одитния доклад", твърдят в мотивите си вносителите на проектозакона и смятат, че този подход генерира рискове не само по отношение на независимостта на одиторите, но и на институцията като цяло. Депутатите от БСП и от ДПС подчертават, че при колегиалната форма на управление много по-трудно може да се оказва политическо и всякакво друго влияние.


Всички тези аргументи на депутатите от БСП и ДПС закономерно предизвикаха


острата реакция на ръководството на Сметната палата

В изпратеното през седмицата становище до Народното събрание по проектозакона се коментират всички мотиви към него, като преобладават квалификациите, че те са несъстоятелни, нелогични и тенденциозни. От Сметната палата напълно отхвърлят аргумента, че сегашната й структура противоречи на конституцията. "В Решение №5 от 2011-а на Конституционния съд сегашният модел на Сметната палата е изцяло потвърден. В този смисъл, твърдението за противоконституционност на статута на палатата влиза в грубо противоречие със становището на единствено компетентния орган, който може да тълкува този въпрос", подчертава ръководството на одитната институция.


В становището се твърди, че обвиненията за концентрация на власт в ръцете на председателя и неговите заместници показва непознаване на процеса по


изготвяне и одобрение на одитните доклади

"Проектът за всеки одитен доклад се подготвя от одитния екип и неговия ръководител и преминава през две нива на контрол на качеството - началник на отдел и началник на одитната дирекция. Становищата им са писмени и се съдържат в одитните досиета. Връченият проект на одитен доклад и възраженията по него от страна на проверяваната структура повторно се подлагат на проверка, но вече от отговорния за съответния сектор заместник-председател на Сметната палата. След това проектът се внася на заседание при председателя на палатата. С цел да се избегне всякакво съмнение за обективността на издаваните одитни доклади, според Правилника за устройството и дейността на палатата, на заседанието при председателя задължително присъстват отговорният заместник-председател и директорът на одитната дирекция, както и други лица по преценка на председателя. На практика на всички проведени заседания от 2011-а до момента са присъствали двамата заместник-председатели и всички началници на одитни дирекции. Този подход осигурява достатъчно обективност при финалната фаза на одитния процес. Освен това издаването на разпореждане относно одитния доклад става по време на заседанието, а не след него", се казва в становището на палатата. Ръководството на одитния орган


критикува колегиалния модел

предложен от вносителите на проектозакона. "Вземането на решения не от трима, а от пет, седем, девет или единадесет членове не може само по-себе си да е гаранция за безпристрастност и липса на външно влияние. Това важи с особена сила в контекста на предложеното в проектозакона занижаване на професионалните изисквания към председателя и членовете на палатата. Отделно от това не може да не се отбележи възможността за упражняване на натиск върху определени членове на предлаганата в законопроекта колегия чрез прилагане на една от хипотезите за предсрочно прекратяване на мандата при констатирано тежко нарушение на закона или на Етичния кодекс на Сметната палата. Предвидено е решението за това да се взема от колегията с мнозинство от две трети от гласовете, а не с три четвърти или единодушно, като съответният член не участва в гласуването. По този начин се създава реална възможност преобладаващото мнозинство да отстранява неудобни членове на палатата", смята сегашното ръководство на върховната одитна институция. В заключение в становището се казва, че предлаганият законопроект и мотивите към него разкриват намерение за извършване на промени, които ще доведат до реставрация на някои негативни практики в одитната институция.


Всъщност подозренията са, че с новия закон управляващите искат да сменят предсрочно сегашното ръководство на палатата и да поверят управлението й на удобни на парламентарното мнозинство хора. Дори


вече се коментират и някои от имената за деветчленната колегия

която ще я управлява. Според мълвата във финансовите среди за нея са номинирани сегашната съветничка на Сергей Станишев - Лидия Руменова, съветникът на премиера Пламен Орешарски и бивш заместник-министър на финансите Кирил Ананиев и някои лица, които са били членове на палатата до 2010-а, когато тя се управляваше по колегиалния модел. Става дума за Хюсеин Чауш, Ержан Елкова и Горица Грънчарова.


В интернет пространството пък тръгнаха слухове, че самият Йордан Цонев се готви да поеме председателството на палатата. Това обаче не може да бъде истина, защото, както подчерта самият Цонев, в проектозакона има текст, който забранява на лица, които през последните три години са били народни представители, да бъдат избирани за членове на палатата. Което означава, че новият проектозакон няма да доведе до политическа смяна в управлението на върховната одитна институция. Подобни опасения вече се коментират не само у нас, но и в Европейския съюз.


През седмицата германският евродепутат Ингеборг Гресле, която е член на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, помести в сайта си съобщение на Групата на Европейската народна партия, в което се казва: "Сегашната Сметна палата и нейните трима членове са независими и имат мандат до 2017-а. Преустройването й в политически деветчленен орган означава да се зачеркне съответният професионален опит и по този начин да се извършат политически назначения. Това ще доведе до сериозна загуба на доверие към тази важна институция."


Явно плановете на ДПС и БСП за овладяване на контрола върху Сметната палата няма да минат гладко и заплашват да предизвикат скандал, който може да придобие международни измерения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във