Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ - ПО-ДОХОДНИ ОТ БАНКИТЕ

Повече ще спечелите, ако вложите парите си във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, отколкото от лихвата за влог в банка. Доходността, която действащите девет лицензирани частни пенсионни фондове са разпределили по индивидуалните партиди на осигурените в тях за 2000 г., е 7.08 на сто. Тя надвишава и средната годишна лихва по банковите депозити, която е 4.24% за миналата година (по данни на БНБ), и средногодишния основен лихвен процент - 3.85 на сто. Такива обнадеждаващи за бъдещите пенсионери резултати отчита Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), която през седмицата обобщи финансовото състояние на фондовете за 2000 г. и първото тримесечие на 2001 година.
Най-висока доходност - 13.84%, е реализирал доброволният пенсионен фонд Ай Ен Джи. Той е един от най-малките по численост, защото в него се осигуряват само 2% от всички, които имат право за допълнителни вноски у нас. На другия край по доходност с едва 5% е Нютон-Сила, чийто пазарен дял е 3 процента. Алианц България - фондът, от който най-много българи чакат още една пенсия (61% от инвестиращите по този начин), отчита доходност от 10.67 процента.
Само два фонда - Алианц България и Берлинише Лебен, разпределят дохода по личните сметки на доверилите им се всеки месец. На три месеца извършват тази процедура доброволните пенсионни фондове Доверие, Родина, Българско пенсионноосигурително дружество и Ай Ен Джи. Годишно разпределение на доходността са предпочели Нютон-Сила, Лукойл Гарант - България и Съгласие. През годината те работят с технически лихвен процент, а в края изравняват с действително постигнатата доходност.
Общо в деветте фонда към 31 март тази година вноски плащат 432 998 работещи, сочат данните на ДАОН.
В края на тримесечието тези дружества са имали активи за 90.155 млн. лева. Те са се увеличили с 37.69% от момента на лицензирането им миналата година - за седем от фондовете официалното решение дойде през септември, по един бяха лицензирани през октомври и ноември. Алианц България държи най-голям дял от този пазар - 53% от общия обем на активите на доброволните пенсионни фондове. Следват го Доверие - с 22%, и Българско пенсионноосигурително дружество - 11 на сто.
Фондовете не използват всички разрешени от закона инструменти и предпочитат да залагат на по-сигурното, коментират от ДАОН. В държавни ценни книжа например те са инвестирали 57% от активите си. На депозит в банките са 27% от парите им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във