Банкеръ Daily

Финансов дневник

Част от служителите на "Евроинс" ще работят дистанционно

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение и завишени мерки за превенция и сигурност, „ЗД Евроинс“АД предприема мерки за здравето на служителите, клиентите и партньорите си. В тази връзка част от служителите на дружеството минават на дистанционнен режим на работа. 

Дружеството се обръща с молба към клиентите преди посещение на офис на дружеството да се свържете по телефон и/или имейл  с най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие с цел избягване събиране на много хора на едно място, както и пребиваване на открито на опашки пред офисите.

"Евроинс“ апелира всички да запазим спокойствие, спазваме дисциплина и хигиена, и заедно да преодолеем  това трудно за страната ни и целия свят изпитание. Пазете живота и здравето си, както на Вас, така и на близките си. Останете си вкъщи.

"Уважаеми клиенти и партньори,

всички офиси и ликвидационни центрове на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове в гр. София, функционират в режим на непрекъснатост и регулярност при изпълнение на дейността си при сключване на застраховатлени договори и предявяване на застрахователни претенции.

За територията на гр. София - за дежурен ликвидационен офис е определен находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43. Нашите служители са подготвени, оборудвани и ще работят с нужните предпазни средства.

С оглед намаляване посещенията в офисите и събиране на повече хора на едно място Ви информираме за следните възможности:

1.Сключване на нови  и подновяване на застрахователни договори – ще продължи да се извършва по установения ред във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна. За целта предварително се свържете по телефон и/или имейл  с колегите от най-близкия до Вас офис за

- актуална информация информация и съдействие с цел избягване събиране на много хора на едно място, както и пребиваване на открито на опашки пред офисите. Адреси на офиси  https://www.euroins.bg/headquarters-435.html

2.Заплащане на  вноски по сключени полици по следните начини:  • По банков път- по банковата сметка изписана във Вашата застрахователна полица,  като в платежното нареждане задължително се попълва номера на застрахователната полица и три имена.
  • За получаване на стикер за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се свържете  по телефон и/или имейл с офиса на дружеството изписан в застрахователната полица.
  • През системата ePay –  информация как да направите това  тук: https://www.euroins.bg/payment-with-epay-309.html
  • На място във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна  при завишени мерки за превенция и сигурност, като предварително се свържете по телефон и/или имейл  с колегите от най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие.3.Предявяване на  претенции за обезщетения при настъпили застрахователни събития :

Автомобилни застраховки – в следните  ликвидационни центрове : https://www.euroins.bg/sofia-459.html на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове на територията на гр. София. Удължава се срокът за предявяване на застрахователни претенции в рамките на един месец  след отмяна на извънредното положение, с изключение на рисковете „Кражба“, “Грабеж“ и „Пожар“, за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките.

За територията на гр. София - дежурен ликвидационен офис е находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43. [email protected]

С оглед динамичната обстановка следете за актуална информация, която регулярно се публикува на интернет страницата на „ЗД Евроинс“ АД  www.euroins.bg.

 


 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във