Банкеръ Weekly

Обединението на СИБАНК с ОББ ще изисква време

Чакаме одобрение от КФН за приключване на сделката

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, пред в. "БАНКЕРЪ"

Г-н Андронов, на 22 май БНБ даде разрешение на "Кей Би Си Банк" да закупи 99.91% от капитала на ОББ. Кога ще бъде платена покупката и ще приключите сделката?

- Тази сделка е комплексна и включва не само банкови институции. Тя обхваща и небанкови институции, които са регулирани от Комисията за финансов надзор. Така че тя също трябва да се произнесе по сделката и едва след като получим и нейното одобрение, ще имаме пълния набор от разрешения. Небанковите компании също са част от договореното плащане и тяхното придобиване също подлежи на одобрение. Когато то бъде дадено, ще бъде направено уговореното плащане и сделката ще бъде затворена.

Като говорим за небанковите компании - в една от тях, в която акционер е ОББ, другият собственик бе гръцки. Направени ли са постъпки за изкупуването и на гръцкия дял в тази компания?

- Говорите за застрахователното дружество "ОББ Метлайф", където всъщност собственици са Националната банка на Гърция и "Метлайф". В него гръцката банкова група притежава 60% от акциите. Те също са обект на сделката и са включени в общата цена, която "Кей Би Си Банк" ще плати на Национална банка на Гърция за финансовите й дружества в България.

В съобщението на БНБ, че дава разрешение за сделката, се казва, че Централната банка позволява на "Кей Би Си  Банк" да притежава паралелно две банки в България - СИБАНК и ОББ. Кога може да се очаква те да се обединят в една кредитна институция?

- Обяснимо е, че "Кей Би Си Банк" няма намерение да поддържа две самостоятелни кредитни институции у нас. Идеята на придобиването на ОББ е тя да бъде слята със СИБАНК в максимално кратки срокове. Но това обединение преминава през многобройни и сложни процедури, които са свързани с технологични срокове. Намерението ни е те да бъдат максимално съкратени. Първата фаза на интеграцията на двете банки ще заеме около дванадесет месеца.

Какво включва тази първа фаза?

- Това са юридическите процедури по обединението на двете банки, което става след провеждане на общи събрания и отново преминава през одобрение от надзорните органи. Всичко това е свързано със съответните законови срокове и отнема време. Много по-важни са обаче подготовката и извършването на фактическата интеграция между двете банки. Става дума за големи финансови институции с многобройни информационни системи, които обслужват различните сегменти от техния бизнес. Тези системи са над сто на брой, а съвпаденията помежду им са минимални. Което означава, че едно от най-големите предизвикателства е да се направи информационната архитектура на обединената банка, да се подберат онези модули и софтуери, които най-добре ще обслужват новата институция. Не бива да се изключва и вероятността за някои сфери от бизнеса да се наложи закупуването на напълно нов софтуер, който нито ОББ, нито СИБАНК притежават в момента. Това е много комплексна задача, от чието успешно решаване зависи успешният бизнес на обединената банка.

И сигурно решаването й е свързано с много рискове?

- Имайте предвид, че на какъвто и да е информационен модул да се спрем за всеки един от бизнесите на банката, към него трябва да бъдат прехвърлени данните поне на една от банките. А ако модулът е напълно нов и за двете банки, нали си давате сметка за какъв огромен обем от данни става дума. Те са свързани със сметки, с вземания и задължения, с информация за клиентите, включват системи за оценка на риска и какво ли още не. Грешките при една подобна миграция могат да имат много неприятни последствия и поради това са недопустими. Затова интеграцията изисква много сериозна подготовка и внимателна работа. А това отнема време. Но повтарям, че в рамките на времевите и правните ограничения ще се опитаме да извършим интеграцията във възможно най-кратките срокове, така че клиентите на двете банки да не я усетят като някаква тежест, а да продължат да получават услуги с високо качество във всеки един от клоновете и офисите на двете банки.

Ще запазите ли в структурата на  новата банка картовия център, който сега притежава ОББ?

 - Това е важна част от бизнеса на банката. Не сме взели решение по този въпрос, защото искаме да видим дали няма и по-добри алтернативи от поддържането на този център.

А дяловото участие на ОББ в Дружеството за касови услуги? Него ще го запазите ли?

- Да. Смятаме, че това е участие от съществено значение за бизнеса на банката. То ни осигурява услуги, които са много важни за нашия бизнес модел, и ще го запазим.

Решили ли сте как ще се казва новата банка?

- Да, имаме решение по този въпрос, но ще го обявим в деня на приключване на сделката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във