Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Цесия спасява 700 хил. лв. на Прокопиев

В три последователни дни - на 15, 16 и 17 октомври тази година чрез контракти за цесия Договорният фонд "Алфа ликвидни средства" е спасил около 700 хил. лв. депозит в тръгналата към несъстоятелност Корпоративна търговска банка, съобщиха източници на вестника. Общата равностойност на вземанията на фонда от банката е над 351 хил. евро. Тези пари са били прехвърлени по вземанията на банката към "Техномаркет България" АД по договор за банков кредит. По този начин е намален и дългът на веригата за бяла и черна техника.

Според непотвърдени данни сумата на депозита е сконтирана с около 20% -  такава била най-популярната практика. Ще рече, че договорният фонд под шапката на "Алфа финансов холдинг" (доминирано от Иво Прокопиев) би трябвало да е получил свеж ресурс за около 280 хил. евро.

Процедурата е приключена, квесторите са я уважили, научи "БАНКЕРЪ". А след като си оправиш личните проблеми и си начисто с банката, която доброволно си избрал, въпреки че си бил убеден, че нещата в нея не са добре, вече става много лесно да започнеш да обикаляш сутрешните студия и да коментираш от позицията на последна инстанция "истината" за злощастната КТБ.

Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице, като страни по договора са: цедент - прехвърлителят на вземането и цесионер - приобретателят на вземането.

Сделките между депозанти с негарантирани влогове и кредитни длъжници на затворената КТБ продължават с пълна сила. Общата сума на тези операции е около 800 млн. лева. Пред депутатите от временната бюджетна комисия например квесторът Станислав Лютов определи сумата на цесиите на 700 млн. лв., но прогнозира, че най-вероятно синдиците ще признаят такива сделки за не повече от 200 млн. лева. По последни данни на БНБ сумата е 1.2 млрд. лева.Той потвърди, че искания за прехвърляне постъпват всеки ден и броят на тези сделки непрекъснато расте. Освен това в тях участвали и държавни компании, и общини.

"Пет-шест фирми с големи заеми към затворената банка усилено изкупуват влогове", твърди и основателят на Фейсбук групата КТБalive Даниел Божилов. Вложителите се съгласяват на сделката, защото получавали поне част от парите си веднага, за да не чакат разпродаването на активите след фалита. "Купувачите пък печелят от сконтирането, стопяват част от кредита си и освен това концентрират пари, с които могат след това да изкупуват от обезценените активи на банката", обясни Божилов.

Според експерти квесторите на банката нямат правото да откажат цесия на вземане срещу дълг. Но после техният наследник синдикът, ако банката бъде обявена в несъстоятелност, който ще назначи Фондът за гарантиране на влоговете, може да оспори одобрена от квесторите цесия. Това обаче можело да стане, ако се докаже, че тези действия са в ущърб на банката.

БНБ не е давала разрешения за цесии и прихващания - тя нито може да ги забрани, нито да ги разреши, каза управителят на Централната банка Иван Искров пред депутатите от временната бюджетна комисия за КТБ. Той добави, че документацията, която постъпва за всяка от тях, се съхранява и ще се преценява законността на всяка сделка поотделно. Квесторът Станислав Лютов бе категоричен пред депутатите, че такива сделки не накърняват по никакъв начин масата на несъстоятелността на затворената банка, защото се правело "симетрично" вписване в активите и пасивите на КТБ.

По Закона за банковата несъстоятелност от датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност на банката синдикът е единственият, който може да извършва разпоредителни сделки с нейно имущество и с нейни вземания, коментираха юристи. Цесията обаче не е разпореждане с имуществото на банката, с цесия се прехвърля вземане от един кредитор на друг. А длъжник по това вземане е банката. Логиката на закона е, че след като длъжникът, т.е. банката, дължи пари на своите вложители, то за нея е без значение на кого ще ги върне. Затова банката изобщо няма думата и цесията не зависи от нейната воля - договорът се сключва между двамата кредитори. Иска се само един от тях да уведоми банката, за да знае тя на кого дължи пари.

Други експерти пък коментират, че от цесиите банката реално губела, защото се свивала масата на несъстоятелността й.

Всичко в крайна сметка ще решават "погребалните агенти" - синдиците. След обявяването на фалит Централната банка уведомява за това си решение Гаранционния фонд,  изпраща му актуален списък на синдиците, от който ръководството на фонда да избере и назначи двама. От този момент управлението на банката в несъстоятелност поемат именно синдиците, а контролът върху дейността им осъществява фондът. ФГВБ се управлява от петчленен управителен съвет, който се определя за мандат от четири години. Министерският съвет предлага председателя на УС, заместник-председателят се предлага от УС на БНБ; един член делегира Асоциацията на банките в България, а двама от членовете се предлагат съвместно от председателя и заместник-председателя на фонда.

Ключовата роля на фонда е в това, че той контролира изцяло дейността на синдиците и процеса на несъстоятелността. Синдиците също са важен фактор, тъй като само те имат право да управляват и да се разпореждат с всичко, включено в масата на несъстоятелността. Казано просто - те са хората, които ще определят бъдещето на активите на банката. Те събират вземанията на банката и удовлетворяват кредиторите й. Синдиците осребряват всички вземания по кредити в полза на банката поотделно или в съвкупност чрез публична продан. Програмата за осребряване на имуществото си има начална и крайна дата - определят ги синдиците и ги одобрява фондът. Средствата от продажбите се разпределят за удовлетворяване на обезпечени кредитори, на Фонда за гарантиране на влоговете, за негарантираните вложители и за облигационерите.

При дебатите в парламента в края на миналата година депутатът от ДПС Йордан Цонев, съавтор на последния специален закон за КТБ заедно с Делян Пеевски, изненадващо нападна председателя на УС на фонда Росен Николов, че е свързан с икономически кръг, който имал представители в парламента и който вече придобивал депозити в КТБ. Затова ДПС ще наблюдава "много внимателно процеса на несъстоятелността", предупреди Цонев.

Според анти-ДПС настроени депутати Цонев даде тези предупредителни изстрели с цел да стресне ръководството на фонда и да го направи максимално послушно.  Самият Цонев опроверга пред "БАНКЕРЪ" подобно предположение. Той отказа да каже с кои парламентарни сили свързва ръководството на Фонда за гарантирането на депозитите с думите: "Вие ще ги видите." Попитахме как да ги разпознаем, а той ни отговори, че всичко ще проличи по това кои ще купят обезценените активи на Корпоративна банка.

От ръководството на Гаранционния фонд казаха за "БАНКЕРЪ", че Цонев си въобразява нещо. Синдиците на фонда, след като пресметнат масата на несъстоятелността, щели да пристъпят към разпродажба на активите на банката. А това ставало чрез ясно регламентирани търгове и възможността вмешателство в работата им е силно ограничена. А финансисти и юристи коментираха: "При особен надзор цесиите са абсолютно разрешени, дори и желателни. Те са мерки в името на стабилизирането на банката, защото намаляват балансовото й число."

 

 

Ще гледат под лупа активите

БНБ възложи на своя представител в управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Нели Кордовска, главен директор на управление „Банков надзор" в БНБ, да предложи сключване на договор с юридическо лице, имащо международен опит, което да проследи извършените операции с активи на КТБ, включително и цесиите.

В доклада си до БНБ квесторите пишат, че към 31 октомври прехвърлените вземания по договори за цесия са на обща стойност 1.18 млрд. лв., а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 млн. лева.

Дори всички уведомления за цесии и прихващания да бъдат отразени в счетоводните регистри на банката, финансовият резултат на КТБ към 30 септември би се подобрил само със 161 млн. лв. в резултат на обезценки, които биха били освободени по погасени изцяло или частично задължения към банката. В резултат собственият капитал на КТБ би останал отрицателна величина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във