Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ЩЕ РАБОТИ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Българска народна банка (БНБ) ще бъде добавена към държавните институции, които са длъжни да работят по Закона за обществените поръчки. Това предвижда проектът за изменение и допълнение в закона, който регламентира сключването на сделки с държавни средства. В момента БНБ не е длъжна да избира доставчиците си с търгове, но въпреки това го прави когато има възможност за това. Дори доставчиците на заготовки за монети се избират след събиране на конкурентни оферти.
Освен Централната банка към листата на задължените да работят по ЗОП ще бъде включена и Националната здравноосигурителна каса, когато избира доставчици на лекарства за доболничната помощ. Един от мотивите за това изменение е да бъде ограничена корупцията при търговете с медикаменти.
Друга предстояща новост в областта на обществените поръчки ще бъде въвеждането на т.нар. процедура на състезателен диалог. Тя ще се провежда, когато предметът на обществената поръчка е сложен и нейното възлагане е невъзможно чрез открита или ограничена процедура. Промените в закона уреждат и сключването на рамково споразумение между възложителите и бъдещите изпълнители.
Освен това държавните ни ведомства ще декларират задължително пред Европейската комисия плановете си за възлагане на обществени поръчки над определена сума за една година напред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във