Банкеръ Daily

Финансов дневник

Централна Кооперативна Банка попада в топ 30 на най-добрите банки в Югоизточна Европа

За поредна година Централна Кооперативна Банка, която е част от портфейла на публичния холдинг „Химиммпорт“, е част от първата половина на най-добрите банки в Югоизточна Европа в ежегодната класация TOP 100 BANKS, част от изданието TOP 100 SEE 2018 на See News. ЦКБ заема 30-о място в класацията, което я оставя и в топ 30 на най-добрите банки за региона, сочи телевизия Блумбърг България .

По данни на See News активите на компанията отчитат значителен ръст с близо 9% спрямо предходната година, когато са възлизали на 8.89%. Положителните резултати печелят на банката 4 позиции напред в класацията в сравнение с 2016 г., когато тя заемаше 34-о място. Това е и най-голямото изкачване на компания от първите топ 30 банки, които променят класирането си с до 3 позиции. Първото и третото място в TOP 100 BANKS са отредени на румънски банки, а на второ място е позициониран хърватски представител.

"„С наближаването на мащабното преструктуриране на банковия сектор в Югоизточна Европа (ЮИЕ) местните заемодатели продължават да се радват на нарастваща рентабилност, стабилен растеж при кредитирането и процентен спад при неизпълнението на заеми (NPL). Банковият сектор в Югоизточна Европа остава привлекателен за чуждестранните кредитори на фона на цялостното подобряване на макроикономическа ситуация, ниските лихвени проценти и оптимизма на бизнеса“, отбелязват авторите на класацията. Те отчитат, че комбинираната нетна печалба на всички компании от ТОP 100 Banks се е покачила на 3,524 милиарда евро за 2017, при 3,03 милиарда евро за 2016 г., достигайки най-високата си стойност от 2008 г".

Друг сегмент, поместен в годишното издание на See News, е поведението на българските банки в социалните мрежи. Като положителен пример авторите отличават ЦКБ. В анализа се проследяват действията и комуникацията на 10 български банки в социалните канали и реакцията на потребителите. Възприятието се измерва чрез специален индекс (Social Media Perception Index), съгласно който във възходящ ред се подреждат и банките, които се възприемат най-добре от потребителите. Индексът на ЦКБ е 8.6 при максимален 10, като само една стотна дели банката от първото място в класацията.

"Водеща позиция, но в различен аспект, печели и още едно дружество от портфейла на холдинг „Химимпорт“ в тазгодишното издание на See News TOP 100 SEE 2018 – ЗАД „Армеец“. Застрахователната компания заема 21-во място в ТОP 100 класацията на най-големите застрахователи в Югоизточна Европа".

Данните регистрират значителен ръст от 6.82% в записаната бруто премия на ЗАД „Армеец“ за 2017 г. (GWP – Gross Written Premium) спрямо миналата година. Добрите постижения изкачват дружеството с две позиции напред в класацията на SEE NEWS – от 23-о място през 2016 г. до 21-ва позиция през 2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във