Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Цените на полиците

Цените на полиците зависят от това какви услуги желае да включи работодателят и от броя на обхванатите служители. Премиите могат да варират от 20 лв. до 120 лв. на човек на месец. Повечето компании избират пакети с максимална цена до 60 лв. на месец на служител, защото по закон за разходи до тези суми има данъчни облекчения.

Все по-често в практиката си по-големите компании ползват два пакета - един стандартен за служителите, и съответно - луксозен за мениджърите, а в него често се включва и международно покритие.

Най-често продължителността на договора е една година.

"Бързо нараства делът на договорите с продължителност две години. Това носи ползи и за двете страни - застрахователят спестява част от разходите - за производство на нови здравни карти и за участие в тръжни процедури. По този начин си осигурява по-дългосрочно партньорство, а на корпоративния клиент не му се налага да прави подбор на застраховател всяка година, но получава и отстъпка от годишната премия, макар и несъществена, в резултат от намалените разходи на застрахователя", обясни изпълнителният директор на "FiHealth Застраховане" АД Никола Бакалов.

Пакетите

които покриват риска от тежки заболявания, стават все по-популярни сред потребителите. Причина за това е ръстът на заболелите, както и качеството на здравната услуга у нас - клиничните пътеки предлагат безброй изпитания на хората, изпаднали в тежко здравословно състояние.

Такъв тип услуга първо предложи ЗАД "Алианц България Живот" под названието Allianz Best Doctors.

"В случай на тежко заболяване застраховката осигурява второ лекарско мнение от чуждестранни специалисти и медицинско лечение в някои от най-добрите болници в света. Застраховката покрива разходите за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период", обясниха спецификата на продукта експерти от компанията.

Подобна полица може да бъде сключена и с "FiHealth Застраховане". "Тази застраховка включва обстойни профилактични прегледи и лабораторни изследвания с цел рано да се диагностицират тежки заболявания", обясни изпълнителният директор на компанията Никола Бакалов. По думите му в покритието на полицата могат да влизат и задължителните периодични медицински прегледи на работниците, определени от Министерството на труда.

Обхватът на полицата може да се определя и според индивидуалните желания на клиентите. Подобен продукт е например "Алианц Здраве Голд". При него към основния пакет за болнично лечение могат да се добавят и допълнителни пакети, които покриват извънболнична и профилактична помощ, дентални услуги, както и за покриване на разходи по време на бременност и майчинство. Застраховката покрива лекарства и консумативи, хирургически операции, трансплантации на органи, рехабилитация и физиотерапия, както и периодични здравни прегледи. При тази застраховка лимитите за основните планове на покритие са различни. За най-ниския план лимитът е в размер на 500 000 евро, а за най-високия достига 2 250 000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във