Банкеръ Daily

Финансов дневник

Цените на енергийните стоки ще останат високи в краткосрочен план

Инфлацията нарасна допълнително до 8,1%* през май. Въпреки че правителствата се намесиха и спомогнаха за забавяне на енергийната инфлация, цените на енергийните стоки са с 39,2% над нивата им преди година. Това пише в последния икономически бюлетин на Европейската центрпална банка.

Пазарните индикатори показват, че цените на енергийните стоки ще останат високи в краткосрочен план, но след това до известна степен ще се понижат. Цените на храните се повишиха със 7,5% през май, което отчасти отразява значението на Украйна и Русия сред основните производители на селскостопански стоки в света. Цените се увеличиха по-силно и поради подновилите се затруднения в доставките, както и поради възстановеното вътрешно търсене, особено в сектора на услугите, едновременно с възстановяването на икономиката на еврозоната. Повишаването на цените обхваща все повече различните сектори, подчертават от Европейската централна банка. Съответно, измерителите на базисната инфлация допълнително се увеличиха. Пазарът на труда продължава да се подобрява, като през април безработицата се задържа на исторически минимум от 6,8%. Свободните работни места в много сектори показват, че има значително търсене на работна ръка. Нарастването на заплатите, включително в прогнозните показатели, започна да се засилва. С течение на времето укрепването на икономиката и някои ефекти на догонване би трябвало да подпомогнат по-бързото увеличаване на заплатите.

Макар че повечето измерители на дългосрочните инфлационни очаквания, изведени от финансовите пазари и от експертни проучвания, се задържат на равнище около 2%, първите признаци за корекция на тези измерители над целевите им равнища изискват внимателно наблюдение. След рязкото нарастване на инфлацията в началото на 2022 г. прогнозата е за по-висока и по-устойчива инфлация. Очаква се общата ХИПЦ инфлация да остане много висока през по-голямата част от 2022 г., като средно достигне 6,8%, след което постепенно от 2023 г. нататък да намалява и през втората половина на 2024 г. да се доближи до целевото равнище на ЕЦБ за инфлацията. Натискът върху цените ще остане извънредно силен в средносрочен хоризонт поради повишените цени на петрола и газа и поскъпването на храните на борсите, които са сериозно засегнати от войната в Украйна, а също поради ефекта от новото отваряне на икономиката и затрудненията при доставките в световен мащаб, отбелязват от банката.

Очакваното понижение на инфлацията до 3,5% през 2023 г. и 2,1% през 2024 г. отразява главно предполагаема умереност на борсовите цени на енергийните стоки и храните при липсата на допълнителни шокове, както е заложено в цените на фючърсите. Освен това продължаващото нормализиране на паричната политика, доколкото то се изразява в допускания за по-високи лихвени проценти (в съответствие с пазарните очаквания), ще допринесе за умерена инфлация при обичайния лаг в нейното предаване. ХИПЦ инфлацията (без енергийните стоки и храните) ще остане много висока до края на 2022 г., но след това се очаква да се понижи, тъй като засилващият се натиск от повторното отваряне на икономиката отслабва, а затрудненията в доставките и натискът по линия на енергийните производствени разходи намаляват, четем в бюлетина.

Продължаващото възстановяване на икономиката, затягането на пазарите на труда и някои ефекти от компенсирането на заплатите (които се очаква да нарастват доста над ретроспективните средни величини) за по-високата инфлация предполагат по-висока базисна инфлация до края на прогнозния хоризонт, въпреки че базисният сценарий предвижда, че дългосрочните инфлационни очаквания ще останат добре стабилизирани. В сравнение с макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от март 2022 г. прогнозата за инфлацията е ревизирана съществено нагоре. Това отразява най-новите изненадващи данни, по-високите борсови цени на енергийните и хранителните стоки, по-устойчивия натиск за повишаването им поради затруднения в доставките, по-силния растеж на заплатите и понижението на обменния курс на еврото. Тези ефекти с излишък компенсират влиянието на допусканията за увеличаване на лихвените проценти и по-слабите перспективи за растежа.  

 

*Статистическите данни, включени в този брой, са към 8 юни 2022 г. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във