Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП расте заради потреблението и експорта

Ръстът на БВП се движи от потреблението и експорта, това става ясно от месечния икономически анализ на Райфайзенбанк България за ноември. Според данните значителният компонент на БВП от страна на търсенето – крайното потребление - 69.7% от БВП, нараства с 1.0% на годишна база. Същевременно брутното образуване на основен капитал, който е 18.3% от БВП, спада с 4 на сто. Третият компонент на БВП – нетният експорт бе положителен (12% от БВП), като в неговите рамки износът нарасна с 8.5% на годишна база, докато вносът се увеличи, но над два пъти по-бавно – с 3.9 на сто.

"През третото тримесечие коефициентът на заетост спадна с 0.4 пр.п. на годишна база до 49.9%. От своя страна коефициентът на безработица намаля с 1.3 пр.п. за периода до 7.0%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието, като се очаква те да продължат плавно да се подобряват", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Средната работна заплата се повиши с 67 лв., от 874 лв. през третото тримесечие на 2015 г. на 941 лв. през същото тримесечие на 2016 г., в резултат от растежа на икономиката за периода. Ръстът в публичния сектор беше 62 лв., а в частния 69 лв. Въпреки това, средната заплата в публичния сектор - 973 лв. остана по-висока от тази в частния, която е 931 лева.   

"Месечната инфлация за октомври отиде в положителната област на ниво 0.2 на сто. Тя обаче не повлия на средногодишната инфлация, която остана отрицателна - на ниво от -0.8 на сто. Натрупаната инфлация от началото на годината до октомври бе -0.4%", допълни Калчев.

Положителен факт бе ръстът на кредитирането - с 0.3% през септември спрямо август, който при кредитите към бизнеса бе 0.1%, докато при тези към домакинствата 0.5 на сто. На този фон за двадесет и трети пореден месец кредитите към фирми и граждани се свиха с общо 0.7% на годишна база, достигайки 48.9 млрд. лв. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-значителен спад от 1.4% до 30.4 млрд. лв., докато при тези към домакинствата бе отчетен ръст от 0.5% до 18.4 млрд. лева.

Преките чуждестранни инвестиции в страната за третото тримесечие на 2016 г. възлязоха на 358.4 млн. евро, което бе с 56.0 млн. евро повече от обема им за същия период на 2015 година. За деветте месеца на 2016 г. инвестициите в страната достигнаха 1.3 млрд. евро, което бе малко повече от същия период на 2015 г., когато тя бяха 1.1 млрд. евро. В рамките на географската им структура, водещ инвеститор беше Нидерландия  с 233.2 млн. евро, следвана от Германия с 187.8 млн. евро и Обединеното кралство с 149.1 млн. евро.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във