Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП на страната нараства с 3.4% за 2016 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нараства с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на 2016 г. според експресните оценки на Националния статистически институт.

В края на миналата година БВП в номинално изражение достига 25 361 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие 21 740 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.2%), което в стойностно изражение възлиза на 20 600 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 5 431 млн. лв. и заема 21.4% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Спрямо третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.9%. За същия период брутната добавена стойност нараства също с 0.9%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1.3%, и бруто образуването в основен капитал - с 1.2%

През четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4 % спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.5 %. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 7.8%, посочват от НСИ.

Оценката на Националната статистика надвишава зимната макроикономическа прогноза на Европейската комисия, според която БВП на България е нараснал през миналата година с 3.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във