Банкеръ Daily

Финансов дневник

БВП е нараснал с 3.7% за година, отчете НСИ

През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3.7% спрямо третото тримесечие на 2018 г. и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2019 г., показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Според оценките за третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31 485 млн. лева, а реализираната добавена стойност - 27 133 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.4%), което в стойностно изражение възлиза на 21 524 млн. лева.

В периода юли-септември тази година бруто капиталообразуването е 5 773 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. През третото тримесечие на 2019 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.

Принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на 2019 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 3.4%, на крайното потребление - с 0.9%, и на бруто образуването на основен капитал - с 0.8%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.9%, а бруто образуването на основен капитал отчете ръст от 2.2% през третото тримесечие на тази година спрямо съответното тримесечие на предходната.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 0.4%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1.7%, показват още експресните оценки на НСИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във