Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Бърза ипотечна помощ

Бързи пари, освен чрез едноименната телевизионна игра, можете да получите и от редица небанкова финансова институция с обилно рекламиращи себе си в интернет, и то без да се намесва късметът. София комерс кредит груп АД например рекламира ипотечни кредити до 50 000 лв. така: одобрение до 24 часа, без доказване на доход, обслужване по банков път, без разходи за оценка на имота, без промяна на лихвените нива, без такса за кандидатстване и обслужване. При толкова много без човек се замисля каква е тази благотворителна организация, която забива банките ни в земята.
Първоначалната проверка показа, че София комерс кредит груп е дружество от веригата заложни къщи София Комерс - едни от най-примерните играчи на пазара. То е акционерно дружество, учредено през 2006 г., и има предмет на дейност: предоставяне на кредити на физически и юридически лица за всякакви цели при опростена процедура. Дружеството притежава лиценз за финансова институция, издаден от Българска народна банка. Регистрирано е и по Закона за защита на личните данни.
През 2007 г. София Комерс Кредит Груп АД емитира частна облигационна емисия в размер на 1 000 000 евро. От август 2009 г. емисията е публична и се търгува на Българска фондова борса.
Дотук обаче с илюзиите за жесток банков конкурент, който се е появил на пазара. Лихвата, по която се отпускат заемите, е 3.9% МЕСЕЧНО, докато при банките годишната лихва е 6-8 процента. С други думи, небанковата институция отпуска кредити при месечна лихва 7-8 пъти по-висока от тази на банките. А годишната лихва е от порядъка на 25-30%, което за пет години (максималният срок на заемите) означава близо 200% оскъпяване, иначе казано - връщане на удвоената сума на изтеглените пари.
Ето и един пример: Изтегляте кредит от 30 хил. лв. за три години. Месечната сума на вноските по него е 1565 лв., а в края на третата година се оказва, че сте върнали 56 329 лева. Ако свиете срока на две години, тогава месечно внасяте по 1948 лв., а общо връщате на кредитора си 46 740 лева.
От София комерс кредит груп признават, че интересът към тези кредити е голям, но хората ги теглят основно в два случая.
При първия от решаващо значение е бързината, след което още в първите години се търси рефинансиране от банка при неизмеримо по-добри условия. В интерес на истината в самата оферта е записана възможността кредитът да се рефинансира.
Във втория случай кредитоискателите са хора, които очакват стабилен приход в обозримо бъдеще, но им липсват краткосрочни средства - за битови разходи, ремонти, а при фирмите - за оборотни средства, докато чакат забавени приходи. В този случай предсрочното погасяване също е регламентирано: като ако то стане до 6-ия месец, се плащат 1000 лв. неустойка, но пък се спестяват 15 000 от лихви, пресметна служител на дружеството специално за БАНКЕРЪ. След този шестмесечен срок неустойка не се начислява.
Важен детайл за кандидатстващите за кредит е, че те трябва да предложат имот за ипотекиране само в София, Пловдив, Варна или Бургас, като обектът трябва да има подписан Акт 16.
Този кредит е само за хора, които имат избистрени лични или бизнес планове с голяма яснота за бъдещите приходи, което да намали риска от изпадане в неплатежоспособност и загуба на обезпечението, коментират финансисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във