Банкеръ Daily

Мартин Орешарски, Мениджър "Бизнес развитие", БОРИКА АД

Бърза дигитализация: електронна идентификация и подписване в рамките на минути

Мартин Орешарски е мениджър „Бизнес развитие“ в БОРИКА. От 13 години е част от екипа на компанията, като дейността му през годините е свързана предимно с развитието на електронните услуги, предлагани от Дружеството. Понастоящем отговаря за един от стратегическите за компанията проекти, свързан с внедряването на иновативни решения за електронно подписване и отдалечена идентификация.

Ситуацията в последната година принуди голяма част от бизнеса да работи дистанционно. Така и обслужването на клиенти стана в по-голяма степен без личен контакт, а дигиталните канали излязоха на първа линия при предоставянето на услуги. Потребителите започнаха да изискват все повече дигитални решения, достъп до различни системи и услуги от различни устройства, по всяко време и от всяко място. Процесите на дигитализация увеличиха използването на електронни подписи и е-идентификация, които изискват удостоверяване на самоличност.

Наред с кризата, и новите европейски регулации са двигател на тези процеси в световен мащаб, а България не прави изключение.

Отдалечено привличане на клиенти

Днес, повече от всякога, бизнесът се нуждае от надежден начин за идентификация от разстояние - без да се налага физическо присъствие в офис. Това накара много компании да търсят решения за удостоверяване на самоличност на потребители, като се обръщат към експертни компании, разработили решения за отдалечен онбординг. Електронната идентификация е ключова както за привличане на потенциални клиенти от разстояние, така и за процесите KYC - Know Your Customer  (Познай своя клиент), а това е особено важно за компаниите от финансовия, банковия сектор и застрахователния сектор.

"Усилията на екипа ни са насочени към разработването на процеси, с които да направим отдалечената идентификация възможна, спазвайки всички законови изисквания за това“, разказа пред "Банкеръ" Мартин Орешарски, мениджър „Бизнес развитие“ в БОРИКА. „Независимо от характера на услугата и нейната специфика, тук от ключово значение е интеграцията на нашите системи със системите на доставчика, който се явява трета страна. Целта е крайният клиент да получи навременно и качествено обслужване от разстояние“, допълва той.

Различните технологични решения на БОРИКА предлагат различни методи на идентификация на клиентите, но общото между тях е, че предоставят бърз достъп до електронни услуги, посредством селфи и заснемане на документ за самоличност.

Идентификация през мобилно приложение  

За да бъде идентифициран електронно, е необходимо клиентът да притежава облачен квалифициран електронен подпис. Той може да бъде издаден на момента, за целите на идентификацията, през мобилното приложение B-Trust Mobile. В резултат, организацията, която изисква идентификацията от клиента, получава подписана от него декларация, съдържаща всички нужни данни. Декларацията е във формат, подходящ за автоматизирана обработка, което позволява заявената електронна услуга да бъде предоставена на момента. Този метод е най-често приложим при дистанционно сключване на договори или генериране на заявления за различни услуги.

Идентификация през уеб приложение

Друг метод на идентификация е през уеб браузър, като тази услуга не изисква инсталирането на специфичен софтуер или мобилно приложение. Клиентът може да удостовери своята самоличност в три прости стъпки.

На първа стъпка избира желаната услуга в уебсайта на третата страна и бива насочен към специализирана страница за идентификация. След това е необходимо да покаже двете страни нa документа си за самоличност пред камерата на устройството. Следва заснемане на лицето и проверка за съответствие с документа за самоличност. В случай, че клиентът не разполага с работеща камера на компютъра си, има възможност да продължи идентификацията си през браузер на мобилното си устройство. Ако след процеса на идентификация пред третата страна, е необходимо полагането на електронен подпис, може да му бъде издаден облачен КЕП за еднократно ползване.

"Целта на този процес е да бъде максимално лесен, а в същото време да отговаря на високите изисквания и международните стандарти за сигурност. И при двете услуги, за които разказах, се извършва проверка за валидност на личните данни в държавните регистри, като впоследствие идентификацията се преглежда и от оператор, тъй като това е едно от изискванията за мерките срещу изпирането на пари", поясни още Орешарски.

Електронно подписване

След етапа на идентификация следва процесът по подписване на документите. За много кратък период голяма част от Администрациите и компаниите у нас въведоха  безхартиени процеси на работа. Това стана възможно, именно благодарение на електронното подписване.

"Както споменах, БОРИКА предлага услугата еднократен облачен квалифициран електронен подпис. Той се издава с цел подписване на един или набор от документи, след което не може да бъде използван отново“. На практика този процес е освободен от хардуер, софтуер или каквито и да било други компоненти. Единственото изискване за този начин на подписване е интернет връзка и браузър - независимо дали на мобилен телефон или на компютър. В момента Дружеството има реализирани подобни проекти с няколко пенсионни компании. За техните нужди е разработен специализиран уеб портал, който осигурява възможност за електронно генериране и подписване на еднократен електронен подпис, разяснява експертът.

„Ако трябва да посочим нещо положително от изминалата 2020, това е бързата дигитализация на бизнеса, която без кризата, би отнела още години…“, завършва г-н Орешарски.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във