Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бърз потребителски кредит с одобрение до 15 минути от „ИНВЕСТБАНК“ АД

Като част от разширяването на продуктовото си портфолио, „Инвестбанк“ АД вече предоставя бърз потребителски кредит за физически лица с одобрение до 15 минути. Максималната сума е 7 000 лв., като средствата постъпват по сметка за минути от получаване на одобрението. Улеснената процедура и попълването на минимални документи дават възможност на клиентите да покрият непредвидените разходи лесно и почти на момента. За кредита може да се кандидатства във всички финансови центрове на банката, а скоро и онлайн.

В допълнение, „Инвестбанк“ АД предлага и бърз потребителски кредит - овърдрафт до 7 000 лева. Неговият срок на погасяване е до 24 месеца с възможност за автоматично удължаване за същия период, ако не са допуснати просрочия. За кредита не се изисква обезпечение и одобрението отново се получава до 15 минути. Клиентите, кандидатстващи за новите бързи кредити на банката, могат да ползват и други кредити при редовно погасяване на задълженията, без допуснати просрочия и при достатъчност на дохода. Такса за кандидатстване се заплаща само при получено одобрение. Научете повече тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във